Day: January 26, 2017

ศึกษาดูงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีการพิจาณาคัดเลือกหน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

หนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book) ของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  “My Favorite Book” หรือที่บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนเรียกกันติดปาก นั่นก็คือ “หนังสือเล่มโปรด” ค่ะ สำหรับใครหลายๆคนคงแปลกใจว่าชาวหอสมุดทุกคนจะมีหนังสือเล่มโปรดกันทุกคนเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า จริงๆค่ะ!! จำนวน 119 คนเชียวนะคะ โครงการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2559 โดยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานช่วยกันแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่มีให้บริการในห้องสมุดอยู่แล้วเป็นทุนเดิม บางก็อ่านแนววิชาการ บางก็อ่านแนวนวนิยาย บางก็อ่านแนวเทคโนโลยีเพื่อให้ตามทันยุคดิจิทัลในปัจจุบัน และบางก็ชอบอ่านแนวรักษาสุขภาพ หรือแม้แต่งานฝีมือ ฯลฯ ซึ่งหนังสือทุกเล่มล้วนมีให้บริการในห้องสมุด และยังเป็นหนังสือที่อยู่ในดวงใจของทุกคนเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ทุกคนยังแนะนำและแชร์ให้ผู้อื่นได้รู้ว่าห้องสมุดมีหนังสือดีมีประโยชน์พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้