Monthly Archives: June 2017

New Feature จาก EDS :: บันทึก full text เข้า Google drive

แนะนำ Feature ใหม่ จาก EDS

ใหม่ !! วันนี้ผู้ใช้สามารถ บันทึก full text เข้า Google drive ของท่านได้แล้ว

โดยบริษัท EBSCO ได้ทำการพัฒนา Feature ตัวใหม่นี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนา ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองการใช้บริการ และความสะดวกของผู้ใช้

มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ Continue reading

การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature (Springer Protocols)

www.springerprotocols.com

Protocol คือ ขั้นตอนการทำการทดลอง
สำหรับ Protocols บนฐานข้อมูล Springer ได้มาจาก series ใน Methods in Molecular Biology ซึ่งมีทั้งหมด 6 series โดย Dr.John Walker

Format ของ Springer Protocol เป็นหนังสือ แต่ไม่ได้ผูกรวมกับในส่วนของ Book หากไม่ได้บอกรับ Protocol ก็จะไม่สามารถเข้าใช้ได้

 

Continue reading

การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature (Springer Link)

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เชิญชวนผู้ใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature ผ่านโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users (วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

       

Continue reading

เล่าประสบการณ์การไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงความเป็นมาของการไปประชุมในครั้งนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านมักจะเชิญชวนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการขององค์กรหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พวกเราชาวหอสมุดฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอครับ
     ในครั้งนี้ท่านได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าทางสมาคม LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific) ร่วมกับ KLISS (Korean Library and Information Science Society)  ได้จัดงานประชมุทางวิชาการขึ้นใช้ชื่องานว่า “2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ท่านแจ้งข่าวให้เราทราบและเปิดโอกาสให้ทุกคนในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถส่งบทความเข้าร่วมงานดังกล่าวได้

Read More

WHO Fellowship … Coordinator

เมื่อฉันได้ข่าวว่าจะมีผู้ได้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากสาธารณรัฐประชาชนเมียนมาร์  (WHO Fellowship from Myanmar) 1 คน มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ Library Web Portal and Institutional  Repository ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2560 จึงไม่แปลกใจเลยว่างานนี้จะถูกมอบหมายให้ฉันเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหัวข้อที่จะมาฝึกอบรมนั้นเกี่ยวกับงานที่ฉันดูแลโดยตรง และแอบดีใจอยู่ลึกๆ ที่จะได้ปฏิบัติงานที่ฉันเคยได้รับประสบการณ์ดี ๆ เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (ศปพ) ซึ่งต้องติดต่อ ประสานงาน ดูแลบุคลากรห้องสมุดจากประเทศสมาชิกในองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ซึ่งมี 11 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย ที่มาฝึกอบรม ดูงานอยู่เสมอ

 • สิ่งที่ต้องเตรียมทำ คือ แบ่งหน้าที่กันทำงาน เลขาผู้อำนวยการ น้องนุช จีรนุช ธรณินทร์ เป็นผู้รับเรื่อง ประสานงานกับ World Health Organization (WHO)   ดูแลเรื่องเอกสาร การติดต่อให้ข้อมูลกับ WHO  จองที่พัก ดูแลอาหารว่าง  ผู้รับ-ส่งแขก รถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เอกสารสำคัญการเบิกจ่าย
 • ส่วนดิฉันได้ชวนน้องแอม ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึ่งทำงานในแผนกเดียวกัน มารับหน้าที่เป็น Trainee Coordinator  และเป็นผู้สอนด้วยกัน  เตรียมการล่วงหน้าในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่ จัดตารางฝึกอบรม หาสถานที่ดูงาน ทัศนศึกษา ทำหนังสือขอ Account / Password ไปที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำหนังสือขอดูงาน จัดหาห้องสำหรับใช้ฝึกอบรม จองห้องประชุม ประสานงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดกำหนดการวันปิดการอบรม เวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อผู้สอนหลายท่าน ช่างภาพบอยมนตรี  สุรศักดิ์ นามนัย มืออาร์ตที่มีฝีมือคนหนึ่งของหอสมุด รับทำป้ายข้อความต้อนรับ ขึ้นฉายบนจอพลาสมา ป้ายอำลาวันปิดการฝึกอบรม (Farewell Party) ทำใบประกาศนียบัตร ให้ด้วยความเต็มใจ


Continue reading

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี”

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี”

ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดงานเสวนา เรื่อง “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี” ในโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Continue reading

การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ขอนำเสนอ การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ สรุปประเด็นได้ดังนี้
Continue reading

การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เชิญชวนผู้ใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection
ผ่านโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)

Continue reading

Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet

วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet ให้กับทุกท่านได้อ่านกันค่ะ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 30- วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A, B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

                                                            *******************
จากการฟังบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals ไว้ว่า วารสาร (Journal) ทั่วไปแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบ Subscription-Based Journals และ Open Access Journals

 

 

ความแตกต่างระหว่าง Subscription-Based Journals กับ Open Access Journals คือ

 • Subscription-Based Journals ผู้อ่านจะเสียเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมาอ่านได้ และมีเงื่อนไขทางกฏหมาย ทำให้เกิดข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลเช่น ถ้าเราไม่ได้บอกรับวารสารชื่อนั้นๆ ก็ทำให้ไม่ได้อ่าน และผลตามมาคือไม่เกิดการอ้างอิง ซึ่งจะส่งผลต่อนักวิจัยขาดข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานวิจัย คนที่อยากจะอ่านเฉยๆ ก็อ่านไม่ได้
 • แต่หากเป็น Open Access Journals ผู้อ่านทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมาอ่านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขในข้อกฏหมาย เช่น ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สามารถแชร์หรือส่งลิงค์ให้ใครก็ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนจะเป็นหน้าที่ของผู้เขียน ซึ่งบางครั้งผู้เขียนอาจไม่ได้จ่ายเองโดยตรง อาจมาจากแหล่งทุน หรือเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือในต่างประเทศอาจมีองค์กรต่างๆ ช่วยสนับสนุน Continue reading

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners)

วันนี้จะขอแนะนำ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของประเทศไทยให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เครือข่ายนี้ ปัจจุบันมี ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสมาชิก จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 แห่ง โดยมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ และมีห้องสมุดนำร่องที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตฐานห้องสมุดสีเขียว จำนวนรวม 10  แห่ง ได้แก่

 1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 6. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 8. หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 9. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 10. โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Continue reading