Monthly Archives: January 2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

Continue reading

กำลังใจ แด่…ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

ส่วนตัวแล้วแอบดีใจ ที่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ตัดสินใจรับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เปรียบเทียบความสามารถแล้วไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาในระยะเวลายาวนาน ฝีมือด้านการบริหารงานผอ.ดร.รุจเรขา ถือว่าพลิกแผ่นดิน เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย ผอ.ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
มองคนที่ศักยภาพ หนึ่งปีกว่าเห็นความตั้งใจที่ ผอ.ดร.รุจเรขา ได้ทุ่มเทจนเห็นผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์แล้ว
หลายเรื่อง

ยุคเริ่มแรกที่ผู้อำนวยการวิภา โกยสุขโข เป็นผู้บุกเบิก ทุ่มเทความสามารถที่ท่านมีทั้งหมด ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง จนได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างอาคารหลังใหม่เชื่อมต่อจากอาคารเดิม รวมถึงได้อาคารเพิ่มด้านหน้าขนานกับอาคารเดิมอีก ๑ หลัง (ปัจจุบันคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
นั่นคือการวางรากฐานทางรูปธรรม
ยุคผอ.ดร.รุจเรขา มีลักษณะเหมือน ผอ.วิภา คือการต่อสู้ สู้ไม่ถอย มีความมุ่งมั่น คนใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะรู้ว่า เหนื่อย…เหนื่อยทั้งกายและใจ แต่เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกาย แต่ก็ยังเห็นรอยยิ้มที่สดใสแม้กำลังเผชิญปัญหาที่หนักหน่วง ผอ.ดร.รุจเรขา ท่านกำลังวางรากฐานทางความคิด ให้ออกมาปรากฏเป็นรูปธรรม ให้ได้เห็นบ้างแล้ว

เพชรแท้เม็ดงามๆ หลายเม็ด ที่อยู่ใต้โคลนตม ยังรอ ผอ.ดร.รุจเรขา ขัดเกลา และพร้อมที่จะเปล่งประกายแสง ยืนเคียงข้าง ผอ.ดร.รุจเรขา วันนั้นหอสมุดและคลังความรู้ฯ จะแข็งแกร่งผงาดอยู่แถวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดล การแก้ไขปรับเปลี่ยนหลายเรื่องต้องใช้เวลา และคงไม่สำเร็จในวาระเดียวอย่างที่
ผอ.ดร.รุจเรชา กล่าวมาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งอยู่ให้ครบ 2 วาระ ผอ.ดร.รุจเรขา ไม่ได้โดดเดี่ยว เชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะสำเร็จได้ด้วยมือ ผอ.ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ธมลพรรณ ปานะวงษ์
๑ มกราคม ๒๕๖๑