Pongsakorn Ravipiansub

ศึกษาดูงาน หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

การศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนและระบบคลังข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ประกอบด้วยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2560

         โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา MU Guide ได้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังได้เห็นถึงการนำชมในสถานที่ระดับประเทศ อันจะสร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็น MU Guide ที่จะต้องต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่วิถีชุมชมอีกด้วย โดยจะเรียกกิจกรรมนี้สั้น ๆ ว่า ค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ           ในกิจกรรมค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล           ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญ ที่ผู้นำรัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นสถานที่ทำงาน […]

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี”

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี” ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดงานเสวนา เรื่อง “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี” ในโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล