Wichuphorn Nalinkuntagul

เยี่ยมชมห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย สนุกไปกับ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะ วันนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จัก ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย นั่นคือ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา (ข้างสถานฑูตจีน) ที่นี่เค้าเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เปิดให้เข้าใช้กันฟรี ๆ เลย ทำไมผู้เขียนถึงได้รู้จักห้องสมุดมารวยแห่งนี้ อย่างแรกเลยต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิก SET Corner กลุ่มภาคกลาง” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานผู้เขียนได้ทำความรู้จัก ระหว่างสมาชิกเครือข่าย SET Corner ภาคกลาง กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นต่ำพื้นฐาน แนะนำสมาชิกเกี่ยวกับตลาดทุน และหลังจากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ “มีเงินออม พร้อมลงทุนอย่างมั่นใจ” โดย คุณกิติพัฒน์ แสนทวีสุข หรือ อาจารย์โด่ง เป็นวิทยากร อาจารย์สอนการวางแผนการใช้เงิน คำถามคือ…เราจะทำอย่างไร ให้มีเงินพอใช้ในวันเกษียณ? สนุกมากๆ ค่ะ เป็นการฟังบรรยายที่ไม่เบื่อเลย […]

ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

          เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด การฝึกอบรมนี้ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติจำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูล ACM Digital Library ฐานข้อมูล Web of Science ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal ฐานข้อมูล Emerald Management ฐานข้อมูล […]