Category Archives: เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการหอสมุดฯ ร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน


“ฝาย” คืออะไร ?
โดยพื้นเพของผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือ ใกล้น้ำตก แต่อย่างใด ก็เลยไม่ค่อยรู้จักฝายสักเท่าไหร่ก็พอจะเดาๆได้ว่าฝายมันมีไว้กักน้ำหรือชะลอน้ำอะไรประมาณนี้ แต่พอได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า มีโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็รีบลงชื่อเข้าร่วมทันที
Continue reading

MU International Night 2016

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ได้มีโอกาสร่วมงาน MU International Night ของมหาวิทยาลัยมหิดล (รับชมภาพกิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ คลิก)  ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้คือกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีการศึกษานี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Harmony in Diversity”กำหนดจัดงาน MU International Night 2016 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.-20.30 น. ณ ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Continue reading