Category Archives: Story Telling

กำลังใจ แด่…ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

ส่วนตัวแล้วแอบดีใจ ที่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ตัดสินใจรับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เปรียบเทียบความสามารถแล้วไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาในระยะเวลายาวนาน ฝีมือด้านการบริหารงานผอ.ดร.รุจเรขา ถือว่าพลิกแผ่นดิน เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย ผอ.ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
มองคนที่ศักยภาพ หนึ่งปีกว่าเห็นความตั้งใจที่ ผอ.ดร.รุจเรขา ได้ทุ่มเทจนเห็นผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์แล้ว
หลายเรื่อง

ยุคเริ่มแรกที่ผู้อำนวยการวิภา โกยสุขโข เป็นผู้บุกเบิก ทุ่มเทความสามารถที่ท่านมีทั้งหมด ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง จนได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างอาคารหลังใหม่เชื่อมต่อจากอาคารเดิม รวมถึงได้อาคารเพิ่มด้านหน้าขนานกับอาคารเดิมอีก ๑ หลัง (ปัจจุบันคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
นั่นคือการวางรากฐานทางรูปธรรม
ยุคผอ.ดร.รุจเรขา มีลักษณะเหมือน ผอ.วิภา คือการต่อสู้ สู้ไม่ถอย มีความมุ่งมั่น คนใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะรู้ว่า เหนื่อย…เหนื่อยทั้งกายและใจ แต่เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกาย แต่ก็ยังเห็นรอยยิ้มที่สดใสแม้กำลังเผชิญปัญหาที่หนักหน่วง ผอ.ดร.รุจเรขา ท่านกำลังวางรากฐานทางความคิด ให้ออกมาปรากฏเป็นรูปธรรม ให้ได้เห็นบ้างแล้ว

เพชรแท้เม็ดงามๆ หลายเม็ด ที่อยู่ใต้โคลนตม ยังรอ ผอ.ดร.รุจเรขา ขัดเกลา และพร้อมที่จะเปล่งประกายแสง ยืนเคียงข้าง ผอ.ดร.รุจเรขา วันนั้นหอสมุดและคลังความรู้ฯ จะแข็งแกร่งผงาดอยู่แถวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดล การแก้ไขปรับเปลี่ยนหลายเรื่องต้องใช้เวลา และคงไม่สำเร็จในวาระเดียวอย่างที่
ผอ.ดร.รุจเรชา กล่าวมาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้เข้มแข็งอยู่ให้ครบ 2 วาระ ผอ.ดร.รุจเรขา ไม่ได้โดดเดี่ยว เชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะสำเร็จได้ด้วยมือ ผอ.ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ธมลพรรณ ปานะวงษ์
๑ มกราคม ๒๕๖๑

WHO Fellowship … Coordinator

เมื่อฉันได้ข่าวว่าจะมีผู้ได้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากสาธารณรัฐประชาชนเมียนมาร์  (WHO Fellowship from Myanmar) 1 คน มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ Library Web Portal and Institutional  Repository ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2560 จึงไม่แปลกใจเลยว่างานนี้จะถูกมอบหมายให้ฉันเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหัวข้อที่จะมาฝึกอบรมนั้นเกี่ยวกับงานที่ฉันดูแลโดยตรง และแอบดีใจอยู่ลึกๆ ที่จะได้ปฏิบัติงานที่ฉันเคยได้รับประสบการณ์ดี ๆ เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (ศปพ) ซึ่งต้องติดต่อ ประสานงาน ดูแลบุคลากรห้องสมุดจากประเทศสมาชิกในองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ซึ่งมี 11 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย ที่มาฝึกอบรม ดูงานอยู่เสมอ

  • สิ่งที่ต้องเตรียมทำ คือ แบ่งหน้าที่กันทำงาน เลขาผู้อำนวยการ น้องนุช จีรนุช ธรณินทร์ เป็นผู้รับเรื่อง ประสานงานกับ World Health Organization (WHO)   ดูแลเรื่องเอกสาร การติดต่อให้ข้อมูลกับ WHO  จองที่พัก ดูแลอาหารว่าง  ผู้รับ-ส่งแขก รถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เอกสารสำคัญการเบิกจ่าย
  • ส่วนดิฉันได้ชวนน้องแอม ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึ่งทำงานในแผนกเดียวกัน มารับหน้าที่เป็น Trainee Coordinator  และเป็นผู้สอนด้วยกัน  เตรียมการล่วงหน้าในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่ จัดตารางฝึกอบรม หาสถานที่ดูงาน ทัศนศึกษา ทำหนังสือขอ Account / Password ไปที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำหนังสือขอดูงาน จัดหาห้องสำหรับใช้ฝึกอบรม จองห้องประชุม ประสานงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดกำหนดการวันปิดการอบรม เวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อผู้สอนหลายท่าน ช่างภาพบอยมนตรี  สุรศักดิ์ นามนัย มืออาร์ตที่มีฝีมือคนหนึ่งของหอสมุด รับทำป้ายข้อความต้อนรับ ขึ้นฉายบนจอพลาสมา ป้ายอำลาวันปิดการฝึกอบรม (Farewell Party) ทำใบประกาศนียบัตร ให้ด้วยความเต็มใจ


Continue reading