Month: June 2020

EP13: การแก้ไข และลบ Citation ในไฟล์ Microsoft Word

รายการ Reference ที่ทำการ Citation ลงใน Microsoft word แล้วนั้น หากมีข้อมูลที่ผิด และจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูล หรือต้องการลบข้อมูลนั้นออก มีวิธีการง่าย ๆ  โดยปกติแล้ว หากไม่มีโปรแกรม EndNote เข้ามาช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม ผู้ใช้บริการก็จะทำการแก้ไขโดยตรงจากไฟล์ Microsoft Word ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก อีกทั้งหากมีการลบรายการ Reference รายการใดรายการหนึ่งไปแล้ว จะต้องมานั่งทำการจัดลำดับ Bibliography อีก ปัญหานี้จะหมดไปด้วยการใช้คำสั่งของโปรแกรม EndNote ซึ่งมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

EP12: การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word

การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word (Cite while you write)
การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word สามารถทำได้ ดังนี้
วิธีที่ 1 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม Microsoft Word
วิธีที่ 2 เริ่มต้นการแทรก Citation จากโปรแกรม EndNote X9

พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

บล็อกจัดการความรู้ เสวนาเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

EP11: การนำเข้า Reference ด้วยไฟล์ PDF

เคยไหมคะ? ดาวน์โหลดเอกสาร Full-Text จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ มาเป็น 100 เรื่อง 1000 เรื่อง แล้วเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พอถึงเวลาต้องอ้างอิงรายการบรรณานุกรมที แทบปวดหัวกันเลยทีเดียว วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านจัดการกับเอกสาร Full-Text เหล่านั้น โดยใช้เจ้าโปรแกรม EndNote มาช่วยสร้างรายการบรรณานุกรมด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่าย ไปติดตามกันได้เลยค่ะ การ Import ข้อมูลจากไฟล์ PDF เป็นการนำเข้าไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF โปรแกรม EndNote จะทำการแปลงข้อมูลจากไฟล์ PDF เป็นรูปแบบข้อมูลรายการอ้างอิง

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019