Month: August 2020

การปรับตัวในยุค New Normal และการ Reskill – Upskill ของพิพิธภัณฑ์ไทย

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์จะพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างไร เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ฟังความคิดเห็นจาก ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จากโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2563

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Matlab Fundamental

MATLAB มาจากคำว่า Matrix Laboratory เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยงานคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน และเป็นที่นิยมใช้ในทางด้านการวิจัย พัฒนาและวิเคราะห์ โดย MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (High-level Language) ทำให้การคำนวณผลลัพธ์ พัฒนาอัลกอริทึ่ม สร้างแบบจำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ายและรวดเร็ว 

จดหมายเหตุวิถีใหม่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน แม้กระทั่งหน่วยงานที่คลุกตัวดูเรื่องเอกสารจดหมายเหตุเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับเรื่องนี้ ภายใต้การบรรยายในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “จดหมายเหตุวิถีใหม่”

EP15: การสร้าง Bibliography จากเอกสารหลายไฟล์

การ Citation ในโปรแกรม EndNote นั้น จะทำการ Citation ทีละบท เพื่อง่ายและสะดวกในการใช้งาน เพราะถ้าทำการ Citation ทีเดียวทั้งเล่ม คงจะตาลายและสับสนกับข้อมูลแน่นอน บางคนทำวิทยานิพนธ์ 400-500 หน้า พอแทรก Citation อาจจะมึนๆ งงๆ อยู่บ้าง ดังนั้นการแทรก Citation ทีละบท จึงน่าจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานโปรแกรม EndNote มากที่สุด
เมื่อทำการ Citation ครบทุกไฟล์ ทุกบท เรียบร้อยแล้ว  ในแต่ละบท EndNote จะทำการสร้าง Reference ไว้ท้ายบททุกบทโดยอัตโนมัติ ถึงเวลาที่ต้องนำทุกบทมาประกอบร่างเข้าด้วยกัน

ENTRE CLUB 2020 Startup Online Courses

สวัสดีครับ วันนี้ผู้เขียนจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ENTRE CLUB 2020 Startup Online Courses เป็นกิจกรรมสุดพิเศษจาก Mahidol Startup Club เป็นคอร์สออนไลน์สุด Exclusive ในการเรียนรู้การทำ Startup ตั้งแต่ “ก้าวแรก” กับ 6 กิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี งานนี้จัดขึ้นโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT)

โครงการอบรมให้ความรู้ส่วนงาน เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ส่วนงาน เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. โดยครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านทางห้องประชุมออนไลน์ Webex Meeting เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอนุช จิระวันชัยกุล

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019