sikharin suwannatee

ENTRE CLUB 2020 Startup Online Courses

สวัสดีครับ วันนี้ผู้เขียนจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ENTRE CLUB 2020 Startup Online Courses เป็นกิจกรรมสุดพิเศษจาก Mahidol Startup Club เป็นคอร์สออนไลน์สุด Exclusive ในการเรียนรู้การทำ Startup ตั้งแต่ “ก้าวแรก” กับ 6 กิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี งานนี้จัดขึ้นโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT)

ศึกษาดูงานบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี

สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24) จัดโดย งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

OCLC เปิดตัว EZProxy Anlytics เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้จากภายนอก

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท OCLC ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทชื่อว่า EZProxy Anlytics เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ภายนอก ช่วยให้ห้องสมุดที่ใช้ระบบ EZProxy อยู่แล้วสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้และรายงานสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้งานกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ

UX / UI Design

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตร “UX / UI Design” จัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือคุณกฤษฎา เฉลิมสุข ผู้เชี่ยวชาญ ISP ด้านขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา Software, นวัตกรรมสำหรับ Startup การการอบรมในครั้งนี้เน้นพัฒนากระบวนการการคิด จากการลงมือทำ เพื่อมาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

ศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Library)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ชมการทำงานของระบบ Auto Lib. ซึ่งเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัติโนมัติมาใช้กับห้องสมุดได้อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนจึงขอเขียนเล่าประสบการณ์การดูงานในครั้งนี้ดังนี้

LINE Thailand Developer Conference 2019

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน LINE Thailand Developer Conference 2019 จัดโดย LINE Thailand ซึ่งถือว่าผู้เขียนโชคดีมากๆๆๆ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานนี้ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่ามีคนลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานเยอะมากกว่า 2000 คน แต่งานนี้รับเพียง 800 คนเท่านั้น เพราะที่นั่งมีจำกัด สถานที่จัดงานจัดที่ BITEC บางนา งานนี้เหมาะกับ Developer ,Tech Startup, Tech Consult และองค์การต่างๆ ที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยีของ LINE API ในปีนี้กัน ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานต้องมี Official Account หรือ LINE Developers Account และเคยสร้าง Chatbot ด้วย LINE API 

INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

แนะนำ Editor ตัวใหม่ในการเขียนบทความที่มีชื่อว่า “Gutenberg”

สวัสดีครับ วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำ Editor ตัวใหม่ในการเขียนบทความที่มาพร้อมกับ WordPress 5.0 เจ้าตัว Editor ตัวใหม่นี้มีชื่อว่า “Gutenberg” เท้าความกันก่อนครับ แต่เดิมพวกเราเขียนบทความลงบนบล็อก KM นี้เราจะใช้ตัว Editor ที่ชื่อว่า TinyMCE ซึ่งใช้งานง่ายมากเพราะมันมีเครื่องมือคล้ายๆ MS Word ที่เราใช้พิมพ์งานกัน แต่ ณ ตอนนี้ เป็นต้นไปภาพจำเหล่านั้นต้องถูกลบออกไป เนื่องจาก WordPress 5.0 ตัดเจ้า TinyMCE ออกไป และใส่เจ้า Gutenberg เข้ามาแทนครับ

การเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ IFLA WLIC 2018

ในปี 2018 กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้ถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ครั้งที่ 84 (International Federation of Library Associations and Institutions World Library and Information Congress 84th – IFLA WLIC 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “Transform Libraries, Transform Societies : เปลี่ยนห้องสมุดเปลี่ยนสังคม”

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

1 2
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019