Komsan Duanchai

รอยยิ้มจากการอบรมภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยทั่วไป หลายท่านอาจเข้าใจว่า ผู้เข้าเรียนจะต้องมานั่งท่องคำศัพท์ (Vocabularies) นั่งทวนไวยากรณ์ (Grammar) เปิดตำราเล่มหนา ๆ อ่านจนหัวหมุน แต่การเรียนภาษาอังกฤษสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว วันนี้ผู้เขียนจะมาบอกเล่าประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ รูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยสร้างรอยยิ้ม ให้ทุกท่านให้อ่านกัน

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ประตูสู่อารยธรรมภาคใต้ กับความท้าทายในปัจจุบัน

หลังจากผู้เขียนและทีมงานได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา” สถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจไม่น้อย เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับกลิ่นอายของอารยธรรมภาคใต้ แนวคิด และความท้าทายต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ร่วมกัน

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา

“สงขลา” เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย มีชุมชนและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด วันนี้ผู้เขียนจะมาชวนทุกท่านนั่งเรือกอและ แวะชมแหล่งเรียนรู้ที่ต้องห้าม (พลาด) ในจังหวัดสงขลากัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ประสบการณ์ของหนึ่งในทีมงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาสักระยะ และได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความเป็นศิษย์เก่าฯ และคลุกคลีอยู่กับกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีการศึกษา 2559 จึงได้โอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำหรับพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ภายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ภายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ซึ่งได้รับเกียรติร่วมบรรยายในการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินการจัดโครงการเป็นประจำทุกปี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019