“WUNCA 39” Smart University, Smart Technology


เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) และการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้สถาบันแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการบริหารจัดการซึ่งกันและกัน

ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิด เราต้องมาลงทะเบียนเข้างานกันก่อน และเจ้าภาพก็ได้แจกของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้า
และป้ายคล้องคอให้กับผู้ที่ลงทะเบียน

ภายในงานนอกจากจะมีการจัดประชุม Workshop แล้ว ยังมีการออกบูธนิทรรศการจากผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งทางผู้สนับสนุนต่างก็ได้ขนเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับส่วนงานต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมกับอย่างคึกคัก

แผนผังบูธแสดงสินค้า

เราตามไปชมแต่ละบูธกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง Let’s go

บริษัท สตาบิล จำกัด
     สินค้าที่เอามาแสดงเป็นสินค้านวัตกรรม โดยกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษาคนไทยได้ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 24 ปี วิจัยเรียนรู้ถึงสาเหตุของสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสภาพแวดล้อมในที่ต่าง ๆ มีผลิตภัณฑ์ “เครื่องกระโชกไฟ” นำมาจัดแสดง

แล้วเครื่องกระโชกไฟอะไร? เป็นอุปกรณ์ที่เสียบต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ให้เกิดอาการช็อตและเสียหายเช่นจากกรณีฟ้าผ่า ซึ่งทำให้ไฟฟ้าเกิดการกระโชกไปอยู่ที่ระดับ 700 โวลต์
วัตถุประสงค์ เน้นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เช่นคอมพิวเตอร์, Server, ตู้เย็น, พัดลม, ทีวี, หลอดไฟแสงสว่าง เป็นต้น
การติดตั้ง ง่ายแค่เสียบเข้าไปในเต้าเสียบปลั๊ก 3 ตรา ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ มีอายุการใช้งาน 5-7 ปี รับประกัน 1 ปี

 

.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.

 

บริษัท โปรเอวี จำกัด
     นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Conference ประกอบไปด้วย
1. เครื่องควบคุมการทำงาน
2. ไมโครโฟนไร้สาย ซึ่งระยะรับสัญญาณถึง 50 เมตร ภายในบรรจุถ่านไฟซึ่งสามารถนำมาชาร์จซ้ำได้
3. ชุดลำโพง
ข้อดี สะดวกในการติดตั้งไม่ต้องลากสายไฟและสะดวกในการใช้งาน เคลื่อนย้ายง่าย

.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.

 

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
     นำเสนอจออัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของครูและนักเรียน จออัจฉริยะนี้มีหลากหลายขนาด สามารถเขียน ลบ และบันทึกข้อมูลได้ มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด

.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

นำจออัจฉริยะมาจัดแสดง โดยจากในภาพเป็นภาพแผนผังของอาคารสถาปัตยกรรม ซึ่งตัวเครื่องสามารถเขียน ลบ บันทึกข้อมูลเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีคีย์บอร์ดอยู่ในตัว


.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.

บริษัท เทรซ ออน จำกัด
     สำหรับบูธของบริษัทนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะทางบูธได้นำเทคโนโลยีแบบ 3 มิติ zSpace  World’s First AR/ VR Laptops & AIO Computers มาให้ผู้เข้าชมงานได้ลองเล่น ซึ่งในตัวโชว์แสดงเกี่ยวกับโครงสร้างของมนุษย์ วิธีการใช้งานคือ สวมแว่นตา 3 มิติ และใช้ปากกาที่เชื่อมต่อกับตัวระบบดึงภาพโครงสร้างมนุษย์เคลื่อนย้ายไปตามที่ต่าง ๆได้ตามที่ต้องการ

.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.

การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ มากมายทั้งจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ และความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันล้ำหน้าและก้าวไปไกลจากในอดีต การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการทำงาน

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาศให้ตัวดิฉันและเจ้าหน้าที่ได้ไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำในประเทศ ส่วนในครั้งหน้าจะไปที่ไหน จะนำเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนั้นสามารถติดตามได้นะคะ

ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบบางส่วน
https://wunca.uni.net.th/wunca39/
– บริษัท สตาบิล จำกัด
– บริษัท โปรเอวี จำกัด
– บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท เทรซ ออน จำกัด
– นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง (ภาพถ่าย)

เขียนและเรียบเรียงโดย :  นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง, นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู         
ภาพถ่าย :  นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019