ความรู้ด้านเทคโนโลยีกล้อง CCTV จากงานสัมมนา “Next Generation Surveillance Solution”


เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Next Generation Surveillance Solution ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada จัดโดยบริษัท เอ็นเท็ค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ในงานสัมมนาครั้งนี้ทางบริษัทผู้จัดงานได้ร่วมกับ AVIGILON, a Motorola Solution Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV ได้นำเสนอนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาระบบ CCTV เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงด้วย Advance AI Technology ซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งนำเสนอกล้อง CCTV ที่มีความคมชัดสูงสามารถซูมได้ระยะไกล

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งวัน โดยในช่วงแรกนั้นเป็นการนำเสนอระบบ Focus of Attention เป็นการใช้ AI ในการติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุโดยใช้ Pattern ของวัตถุเป็นหลัก ซึ่งข้อดีของระบบนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสามารถค้นหาหรือติดตามวัตถุได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดูภาพย้อนหลังเพื่อแยกแยะวัตถุ

ระบบ Focus of Attention ยังมีการประยุกต์ใช้ Convolutional Neural Networks (CNNs) ในการฝึก (Train) ให้ AI สามารถจำแนกวัตถุได้ และในปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถจำแนก รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส และรถจักรยานยนต์ได้

Advance AI ยังมีความสามารถในการค้นหา (Appearance Search) ลักษณะบุคคลผู้ต้องสงสัยได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การค้นหาบุคคลต้องสงสัยสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น โดยจะแสดงผลการค้นหาให้ผู้ดูแลระบบเห็นว่าบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งใด ณ เวลาใด ของพื้นที่ ในการค้นหานี้สามารถค้นหาโดยการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) หรือค้นหาด้วยการตรวจจับลักษณะการแต่งกายจำพวกสีเสื้อ สีกางเกง ได้อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีระบบ Unusual Motion Detection เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติให้แก่ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยได้รับรู้อย่างท่วงที โดยระบบ Unusual Motion Detection ดังกล่าว Advance AI จะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ และจะแสดงการแจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น

และในช่วงท้ายของการสัมมนานั้น บริษัทผู้จัดงานได้นำเสนอกล้อง CCTV ที่มีความคมชัดสูง สามารถบันทึกภาพได้ในระดับความคมชัดถึง 7K (30 Megapixel) โดยภาพที่บันทึกได้จากกล้องดังกล่าวสามารถซูมได้ระยะไกลถึง 300 เมตร

เทคโนโลยีกล้อง CCTV ในปัจจุบันมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ภาพเหตุการณ์ต่างๆ จะถูกบันทึกในคลาวด์ (Cloud) ซึ่งตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ ส่วนฟังก์ชั่นการใช้งาน AI ต่างๆ ถูกติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน

ผู้เขียนมีความเห็นว่าการใช้ Advance AI เพื่อช่วยในการค้นหา (Appearance Search) น่าจะมีประโยชน์ต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสามารถค้นหาบุคคลต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถระบุตำแหน่งและช่วงเวลาที่บุคคลต้องสงสัยดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ นอกจากนั้นระบบการค้นหา (Appearance Search) ยังสามารถค้นหาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ได้ โดยสามารถใส่ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของบุคคลอันตรายหรือบุคคลต้องสงสัยไว้ในระบบ CCTV เมื่อใดที่บุคคลเหล่านั้นเข้ามาในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ก็จะมีสัญญาณเตือนพร้อมทั้งระบุตำแหน่งของบุคคลเหล่านั้นให้แก่ผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยได้รับรู้และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันเวลา และสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้อง CCTV เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อองค์กรต่อไป


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019