โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”


โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”ฯ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2561 มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มแรกที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ เข้าใจแค่ว่า เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในการดูแลของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จนเมื่อเดินทางมาถึง จึงเริ่มเข้าใจว่า สถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้สำคัญอย่างไร จากการบอกเล่าเรื่องราวผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการ และการเยี่ยมชมโรงพยาบาลแห่งนี้

เดินทางถึง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ประมาณ 10.00 น. ได้รับการต้อนรับจากรองผู้อำนวยการ ณ บริเวณ ศาลาประชาคม เพื่อชมนิทรรศการที่มีชื่อว่า “สายธารพระเมตตา จากรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์” จึงทำให้รู้ว่า สถาบันการแพทย์แห่งนี้ สร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้จัดตั้งโรงพยาบาลรัฐระดับโรงเรียนแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลและบริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน ภายในจังหวัด และรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย จากจุดนี้ยิ่งทำให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อเสร็จจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ จึงเดินทางมาในส่วนของโรงพยาบาล เพื่อเยี่ยมชมกิจการ การบริการทางการแพทย์ โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยเน้นการแนะนำในส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟูของทางโรงพยาบาล ทั้งห้องกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และอื่น ๆ จากจุดนี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่า สถาบันการแพทย์แห่งนี้ จะสามารถดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดี ดั่งพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระทัยไว้

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019