สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกัน COVID-19 (ตอนที่ 2)


ในตอนที่ 2 นี้ ขอแนะนำแหล่งรวบรวมข้อค้นพบจากการวิจัย ข้อมูลวิจัย (Research Data) และผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้ออันตรายที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19 Information Centers) เปิดให้บริการฟรีโดยสำนักพิมพ์วารสารต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตามข้อตกลง Statement on Data Sharing in Public Health Emergencies (February 2016)  และ Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (COVID-19) outbreak ของ Welcome Trust โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์การอนามัยโลก (WHO) และนักวิจัยจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรคระบาดเหล่านั้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO – Global research on coronavirus disease (COVID-19) –https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Coronavirus Disease (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

CDC

NIH/NLM/PubMed – LitCovid : a curated literature hub for tracking up-to-date scientific information about the 2019 novel Coronavirus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/

Elsevier – Novel Coronavirus Information Center https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Elsevier – Novel Coronavirus Information Center

Wiley Online Library  – Novel Coronavirus  https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

Wiley Online Library  – Novel Coronavirus

SpringerNature – SARS-CoV-2 and COVID-19 https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus

Cell Press Coronavirus Research Hub https://www.cell.com/2019-nCOV

Cell Press Coronavirus Research Hub

The Lancet  – COVID-19 Resource Centre  https://www.thelancet.com/coronavirus

The Lancet  – COVID-19 Resource Centre

The New England Journal of Medicine – Coronavirus (Covid-19)

The BMJ – Coronavirus (covid-19): Latest news and resources https://www.bmj.com/coronavirus

The BMJ – Coronavirus (covid-19): Latest news and resources

JAMA Network – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert

JAMA

ASM (American Society of Microbiology) – Novel Coronavirus (COVID-19) Resources –  https://asm.org/Press-Releases/2020/COVID-19-Resources

ASM (American Society of Microbiology) – Novel Coronavirus (COVID-19) Resources

Taylor & Francis – Coronavirus (COVID-19) reading list https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/coronavirus-reading-list/

Pandemic & Infectious Diseases (Free-to-Access Resources till 30 April 2020) bit.ly/pnid20

Cambridge Univesity PressCoronavirus Free Access Collection https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

Oxford University Press – Free access to OUP resources on coronavirus and related topics https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus?cc=us&lang=en&

Oxford

PLOS – Novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak https://blogs.plos.org/plos/2020/01/novel-coronavirus-2019-ncov-outbreak/

PLOS

Cochrane Library – Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures https://www.cochranelibrary.com/collections/doi/SC000040/full

Cochrane1

Cochrane Library – Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care https://www.cochranelibrary.com/collections/doi/SC000039/full

Cochrane2


อ่านบทความย้อนหลัง “สารสนเทศและความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการป้องกัน COVID-19 ตอนที่ 1”  ได้ที่ : https://km.li.mahidol.ac.th/covid-19-1/


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019