การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”
โครงการ DSI Campus Tour Season 3
โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” ภายใต้กิจกรรม Campus Tour Season 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 4 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จัดกิจกรรมนี้ไปตามหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมถึงให้ความรู้การรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ และให้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ บูธนิทรรศการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DIS) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย จากนั้น พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้สนใจทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) ด้วย

คลิปวีดีโอแนะนำโครงการฯ

ขอบคุณคลิปจาก : Youtube : DSI_PR : ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม : https://www.youtube.com/channel/UCM5mQqo4wv7wWhcy-6dA8Cg

จากนั้นเวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” วิทยากรบรรยายโดย พันตำรวจโทพัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัวทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน พร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานด้านสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์

อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime) หมายถึง การกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกระทำผิดทางอาญา เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงระบบเครือข่ายที่ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมชนิดนี้ได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบเครือข่าย การละเมิดลิขสิทธิ์ สื่อลามกอนาจารเด็ก และการล่อลวงเด็ก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวเมื่อสารสนเทศที่เป็นความลับถูกสกัดกั้นหรือถูกเปิดเผย

การเติบโตและความสามารถในการเข้าถึงโครงข่ายไซเบอร์ของประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์มีสูงขึ้นหลายเท่าตัว และจะเป็นภัยคุกคามที่จะถูกยกระดับในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ และการที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้ปัจจุบันเราสามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ความสามารถของอาชญากรทางไซเบอร์ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ผู้โจมตีจะมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรที่สำคัญ การโจมตีมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมและผู้โจมตีจะมองหาช่องโหว่่ในสภาพแวดล้อมการทํางานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจากการสํารวจที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรในองค์กรมีโอกาสถูกโจมตีได้มากที่สุด

แนวทางการป้องกัน

  1. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต รู้จักสังเกต และใช้อย่างรอบคอบ โดยหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บผิดกฎหมาย ไม่คลิกไฟล์แนบจากผู้อื่นกรณีที่ไม่ได้ตกลงกัน หรือไม่รู้จักกันมาก่อน ระมัดระวังความเสี่ยงจากการใช้ Social Media มากขึ้น
  2. อย่าตั้งรหัสผ่านเหมือนกันทุกระบบ โดยเฉพาะระบบทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์เจาะเข้าข้อมูลส่วนตัว และอาจถูกเจาะระบบด้วยหากใช้รหัสผ่านเดียวกัน
  3. ผู้ที่รับผิดชอบทางด้าน Cyber Security ในองค์กร ต้องมีความเข้าใจในระบบไอทีขององค์กรและมีการตรวจสอบระบบอยู่เสมอ อัพเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพราะบางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายในองค์กรเอง หรือเกิดจากคนในองค์กรที่ทำการก่อการโจรกรรมทางไซเบอร์เพื่อหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบได้
  4. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย และอ่านพิจารณาข้อมูลก่อนการแชร์ต่อ ตลอดจนไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารการบรรยาย

presentation-cybercrime

 

หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ บูธนิทรรศการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ บริเวณพื้นที่หน้าดอกกันภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งได้มีจัดนิทรรศการการเรียนรู้กฎหมายเข้าใจคดีพิเศษ  การโชว์นวัตกรรมการยิงปืนจำลองสถานการณ์  นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปี พ.ศ.2561 และนวัตกรรมการเรียนรู้กฎหมาย เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ผ่านเกม The Choice ทางเลือกทางรอด

เอกสารสำหรับผู้เข้าฟังการบรรยาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย จะได้รับกระเป๋าเอกสารซึ่งประกอบด้วยหนังสือของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่

  1. หนังสือ กฎหมายสามัญประจำบ้าน ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2562 (ติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  2. คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม ฉบับประชาชน (คลิกอ่าน)
  3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันภัยต่าง ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : Facebook บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล / Facebook DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ /
เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ /เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019