โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริการนักศึกษาพิการ


สวัสดีค่ะ ผู้เขียน(วรัทยา ศรีบัวทอง) และผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้แก่ นางสาวประมวล คำมาก นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท การอยู่ร่วมกับนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการ วิธีการช่วยเหลือนักศึกษาพิการเบื้องต้น เช่น การนำทางนักศึกษาพิการทางการเห็น การใช้ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงการรับฟังเสียงของนักศึกษา เพื่อนำมาจัดบริการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาให้เอื้อต่อนักศึกษาพิการที่มีวัฒนธรรมและการสื่อสารที่แตกต่างกันในการทำงานต่อไปในอนาคต

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

เวลา 12.00 – 12.50 น. เริ่มลงทะเบียน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา พร้อมทำแบบทดสอบ Pre-test  และพิธีเปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

เริ่มกิจกรรม “รู้เขา รู้เรา เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน” โดยมีศิษย์เก่า และนักศึกษาพิการที่มีความหลากหลายทางความพิการเข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ และอาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ”

 

กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา เพื่อพัฒนาตนเอง” “ด้านความพิการทางการเห็น และความพิการทางการเคลื่อนไหว” วิทยากรนำโดย คุณณุชนาฎ โต๊ะดี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดาและทีมงาน

ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา และชมห้องที่ทำอักษรเบรลล์

16.30 น. ออกเดินทางจากวิทยาลัยราชสุดา ไปยังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับประทานอาหารเย็น และเช็คอินเข้าพัก

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ช่วงเช้า เริ่มกิจกรรม : ยินดีที่ได้รู้จัก ผู้เข้าอบรมกำลังแนะนำตัวต่อเพื่อนๆ ที่เข้าอบรมด้วยกัน

“กิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจ นำไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน” ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนจากกิจกรรมของวันที่ 1  โดย อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

  

ช่วงบ่าย “กิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจ นำไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน” ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(ต่อ) เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคนหูหนวก มือต้องมา สีหน้าต้องชัดเจน อบรมการใช้ภาษามือ เรียนรู้ภาษามือ แบบง่าย ทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษามือ ทีมครูสอนภาษามือไทย และล่ามภาษามือไทย จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่สนุกสนาน

ก้อนหินหนักแค่ไหน ดูท่าทางของผู้เข้าอบรมก็น่าจะรู้ ปรบมือรัวๆ จินตนาการล้ำเลิศจ้า

 

ตื่นเช้า ตื่นเช้า พวกเรารีบไปโรงเรียน เร่งรัด อ่านเขียน เสร็จแล้วร้องรำทำเพลง

 

เมื่อพบกัน เราทักกันสวัสดี

 

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล… จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน

ซ้าย ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างหน้า ๆ ๆ ใครขวางหน้าเรามาเป่ายิ้งฉุบ

“การให้ได้มาซึ่งผู้ชนะ มันไม่ง่ายอย่างที่คิด” ผู้ชนะ คือ ผู้ที่มีความสตรองมากที่สุด
ฉะนั้น คุณคือผู้โชคดีที่จะได้เลียบแบบการแสดงท่าภาษามือ

 

มาตั้งชื่อภาษามือกันเถอะ ฉันมีชื่อภาษามือแบบนี้

1 สัปดาห์ มีวันอะไรบ้างนะ

“ฝนเอยทำไมจึงตก จำเป็นต้องตก เพราะว่ากบมันร้อง”

Relax ช่วงค่ำกันหน่อยไหม

 

มาเรียนรู้ภาษามือเรื่องสีต่างๆ กันเถอะ

 

ฉันชอบสี…แล้วคุณล่ะชอบสีอะไร?

 

ภาษามือ “ผลไม้ชนิดต่างๆ”

 

มาเล่นเกมกัน “แหย่รู” ปลาทู กับ ปลาทอง

 

มาแต่งประโยคภาษามือกัน

อภิปรายกลุ่ม “การสร้าง Inclusive Society”

บทสรุปส่งท้าย

สำหรับตัวผู้เขียนเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ห่างไกลกับคนพิการมาก และยอมรับว่าจะเป็นคนที่รู้สึกกลัวเวลาพบเห็นคนพิการ และบางทีรู้สึกสงสาร หดหู่ใจ จึงทำให้บางทีจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้คนพิการ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ทำให้ความเข้าใจมากขึ้น และยอมรับเลยว่าคนพิการเป็นคนที่มีความสามารถและมีความอดทนสูงมาก คนพิการไม่ได้อยากเป็นภาระของคนในสังคม มุมมองก็เริ่มเปลี่ยนไป มองว่าผู้พิการเหล่านั้นมีความพิเศษ และต้องการใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติทั่วไป

วรัทยา  ศรีบัวทอง/ผู้เขียน

 facebook ศิษย์วรส.สัมพันธ์ /ภาพประกอบ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019