ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง


จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center,  Headquarters ตั้งอยู่ใน ณ กฟผ. สำนักงานกลาง เชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีนิทรรศการ 7 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมีเนื้อหาร้อยเรียงกันไป และเน้นใช้การมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ดังนี้

โซน 1 : จุดประกาย
เมื่อลงทะเบียนเข้าชมแล้ว ผู้เข้าชมจะต้องลงทะเบียนโดยได้รับ RFID และสร้าง AVATAR ของตนเอง โดยถ่ายภาพหน้าตนเองไปประกอบกับตัวการ์ตูนที่มีให้เลือก เพื่อเข้าไปเล่นเกมเก็บคะแนน และรับเอกสารทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ในโซนต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

โซน 2 : จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์
เป็นการแสดงภาพยนตร์ 4 มิติ “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์” เป็นการฉายภาพยนตร์บนจอขนาดใหญ่ ให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกัน

This slideshow requires JavaScript.

โซน 3 : คืนสู่สมดุล
มีการให้ทดสอบการใช้พลังงานทางเลือกจากการสัมผัสมือลงไปบนแท่น และกระโดดบนแท่นรับสัมผัส ที่จะเปลี่ยนสัมผัสจากการเคลื่อนไหวไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ต้นไม้มีแสงไฟและดนตรีบรรเลง

This slideshow requires JavaScript.

มีเกมที่ให้เลือกสัญลักษณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่ปรากฎขึ้นมาหน้าจอให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด

This slideshow requires JavaScript.

และยังมีเกมสร้างเมืองจำลอง Smart City แบบ Simulation ให้เหมาะสมที่สุด

นอกจากนั้นยังมีโมเดลและอักษรเบลเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย

โซน 4 : สายน้ำแห่งความภูมิใจ
ช่วงแรกเป็นการแสดงสีเสียงที่ทันสมัย มีการเล่นสีไปบนภาพลายเส้นขาวดำบนผนังขนาดใหญ่ บอกเล่าเรื่องภารกิจแห่งในการดูแลชุมชน ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ สู่ สายน้ำเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก

This slideshow requires JavaScript.

หลังจากนำเสนอจบ มีการเปิดม่านขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งตรงข้ามกับ กฟผ. จากนั้นให้เล่นจอ KIOS เป็นการใช้เทคนิค AR กับภาพที่ถ่ายจากสถานที่จริง แสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การจำลองภาพอนาคตของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและภาพการ์ตูนมาสคอร์ตของศูนย์การเรียนรู้

โซน 5 : นวัตกรรมเพื่อชีวิต
เป็นการนำเสนอ Timeline ประวัติศาสตร์ของการกำเนิดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยไล่เรียงจากอนาคตย้อนมาถึงปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทั้งของโลกและของประเทศไทย มีลูกเล่นในการนำเสนอคือ เมื่อผู้เข้าชมนำมือไปสัมผัสจุดที่กำหนด ก็จะมีแสงไฟฉายเป็นภาพและวิ่งไปยังเนื้อหาของจุดนั้นให้เด่นชัดขึ้นมา

This slideshow requires JavaScript.

มีการจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยใช้จอเลื่อนไปมาหน้าแบบจำลอง แสดงการใช้งานภายในผ่านจอแสดงผล

มีแบบจำลองโรงไฟฟ้ามีคำบรรยายประกอบภาพ AR บนจอแสดงผลและแสงสีบนแบบจำลองนำเสนอขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ

และยังมีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ที่เป็นทรงลูกเต๋า ใช้งานโดยการนำลูกเต๋าที่มีภาพการผลิตพลังงานที่เราสนใจไปวางไว้ในจุดที่กำหนด ภาพและคำบรรยายก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพด้านหน้าของเรา

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของการเล่นเกมส์ ได้แก่ เกมปริศนาหุ่นยนต์ ที่ให้ทดลองเล่นขับหุ่นยนต์สำรวจทรัพยากรไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามสำหรับเก็บคะแนน

และเกมวางแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้อุปกรณ์ทรงลูกเต๋าแทนเสาไฟฟ้าวางลงบนแผนที่ที่ฉายลงบนพื้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ๆ ในเวลาที่กำหนด เพื่อเก็บคะแนนสะสมในตอนท้ายเช่นเคย

สุดท้ายยังมีแว่น VR Experience นำเสนอภาพมุมสูงของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่เป็นสถานที่เริ่มต้นของพนักงานการไฟฟ้าที่จะฝึกหัดก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ยังแห่งอื่น ๆ

โซน 6 : โลกที่ยั่งยืน
นำเสนอนโยบายเกี่ยวกับการใช้พลังงานของประเทศต่าง ๆ ในโลก สามารถเลือกประเทศที่เราต้องการดูได้ โดยการแตะไปที่ประเทศนั้น ๆ บนลูกโลกจำลอง

และมีเกมให้แข่งกันปรับจำนวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่กำหนด

This slideshow requires JavaScript.

โซน 7 : แสงนิรันดร์
โซนสุดท้ายนี้จะเป็นโซนที่สรุปผลการเรียนรู้ โดยรวมคะแนนจากเกมส์ที่ได้เล่นในโซนต่าง ๆ มาแสดงผลเป็นดาวที่ได้รับ  จากนั้นเป็นการเล่นแสงเสียงและนำภาพ AVATAR ที่เราได้เลือกไว้ในโซนแรก ขึ้นมาปรากฏบนผนังรวมกัน แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันสร้าง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์” ให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี เพื่อความยั่งยืนทางพลังงาน จะได้สร้างความสุขให้กับอนาคตได้ และเมื่อจบโซนนี้ ผู้เข้าชมและร่วมเล่นเกมส์ต่าง ๆ ก็จะได้รับ e-mail เอกสารความรู้ประกอบนิทรรศการของโซนต่าง ๆ รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติภารกิจตามหาแสงแห่งการเรียนรู้กับ EGAT Learning Center มาให้ด้วย

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

นอกจากนั้นยังได้ทราบถึงการบริหารงานในส่วนของการดูแลศูนย์การเรียนรู้นี้ ว่าได้จ้างในการออกแบบจัดทำนิทรรศการ และมีการจ้างผู้ดูแลจากบริษัทที่จัดทำมาบริการนำชมเป็นรายปี ทำให้ทุกคนมีหน้าที่ให้ข้อมูลในแต่ละจุดได้อย่างดี

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ที่เป็นวิทยากรนำชมและให้ข้อมูล
1. คุณณฐภัทร สุนทรสาทูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำชม
2. คุณพิมจิตรา สมดี เจ้าหน้าที่นำชม
3. คุณธัญจิรา ดอกกลิ่น เจ้าหน้าที่นำชม

This slideshow requires JavaScript.

ข้อมูลสำหรับท่านท่านสนใจไปเยี่ยมชม ที่นี่ไม่มีค่าเข้าชมนะครับ
สถานที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

วันและเวลาทำการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 09:00-16:00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์
02-4368-953


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019