EP11: การนำเข้า Reference ด้วยไฟล์ PDF


ย้อนดู>>> EP10: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล Google Scholar

เคยไหมคะ? ดาวน์โหลดเอกสาร Full-Text จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ มาเป็น 100 เรื่อง 1000 เรื่อง แล้วเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พอถึงเวลาต้องอ้างอิงรายการบรรณานุกรมที แทบปวดหัวกันเลยทีเดียว วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านจัดการกับเอกสาร Full-Text เหล่านั้น โดยใช้เจ้าโปรแกรม EndNote มาช่วยสร้างรายการบรรณานุกรมด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่าย ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

 

การ Import ข้อมูลจากไฟล์ PDF เป็นการนำเข้าไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF โปรแกรม EndNote จะทำการแปลงข้อมูลจากไฟล์ PDF เป็นรูปแบบข้อมูลรายการอ้างอิง โดยใช้หมายเลข DOI (Digital Object Identifier) ที่กำกับอยู่ในไฟล์เอกสาร PDF นั้น ด้วยการสืบค้นข้อมูลอ้างอิงจาก Crossref ซึ่งเป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลอ้างอิงและเป็นแหล่งที่ขึ้นทะเบียนเลข DOI ไว้  อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถนำหมายเลข DOI ไปค้นหาไฟล์เอกสาร PDF ได้ที่ www.crossref.org อีกด้วย

 

 

DOI คืออะไร?

DOI เป็นคำย่อของ Digital Object Identifier คือ ชื่อหรือรหัสที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อระบุชื่อ ตำแหน่ง หรือที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต DOI

วัตถุประสงค์ของ DOI หลักๆ คือ การสร้างรหัสประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแต่ละชื่อ ให้สัมพันธ์กับระบบ resolution เพื่อช่วยกำหนดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนั้นๆ บนอินเทอร์เน็ต และการแก้ปัญหาที่อยู่ของสารสนเทศดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึง (Dead link)

 

 

– ตัวอย่างหมายเลข DOI ที่กำกับอยู่ในเอกสารไฟล์ PDF –

 

– ตัวอย่างที่ 1 –

 

 

– ตัวอย่างที่ 2 –

 

– ตัวอย่างที่ 3 –

 

 

การ Import ข้อมูลจากไฟล์ PDF เข้าสู่ EndNote Library เข้าทีละไฟล์

 

STEP 1 : ในหน้าต่าง EndNote Library ไปที่เมนู File

STEP 2 : เลือก Import

STEP 3 : เลือก  File…STEP 4 : โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Import File ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Choose…STEP 5 : เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการนำเข้ารายการบรรณานุกรม

STEP 6 : คลิก OpenSTEP 7 : ในช่อง Import Option: ให้เลือกเป็น PDF

STEP 8 : คลิก Importรายการ References ที่ Import เข้ามาจากไฟล์ PDF นั้น สามารถดูได้ที่เมนู Imported Referenced ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเมนูนี้จะแสดงข้อมูลที่ Import มาครั้งล่าสุดดังภาพด้านล่าง
การ Import ข้อมูลจากไฟล์ PDF เข้าสู่ EndNote Library เข้าหลายไฟล์พร้อมกัน

 

STEP 1 : ในหน้าต่าง EndNote Library ไปที่เมนู File

STEP 2 : เลือก Import

STEP 3 : เลือก  Folder…

 

STEP 4 : โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Import Folder ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Choose…

 

STEP 5 : เลือก Folder ที่ใช้เก็บไฟล์ PDF ไว้หลายๆ ไฟล์รวมกัน  เพื่อนำเข้ารายการบรรณานุกรม

STEP 6 : คลิก OK

 

STEP 7 : ในช่อง Import Option: ให้เลือกเป็น PDF

STEP 8 : คลิก Importรายการ References ที่ Import เข้ามาจากไฟล์ PDF นั้น สามารถดูได้ที่เมนู Imported Referenced ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเมนูนี้จะแสดงข้อมูลที่ Import มาครั้งล่าสุดดังภาพด้านล่างข้อสังเกต

การนำเข้า Reference ด้วยไฟล์ PDF นั้น เมื่อนำเข้าเรียบร้อยแล้วจะปรากฎสัญลักษณ์   ในส่วนนี้สามารถเปิดดูไฟล์ PDF ผ่านโปรแกรม EndNote ได้ และยังสามารถทำการแก้ไข ไฮไลต์ข้อความ (Highlight Text) โน๊ตข้อความในไฟล์ PDF (Underline Text) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ (Strikeout Text)ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกกับผู้ใช้งานมาก ๆ ค่ะ 

การเปิดไฟล์ PDF ใน EndNote Library

 

STEP 1 : เลือกรายการที่ต้องการเปิดไฟล์ PDF

STEP 2 : คลิกที่ Tap ไฟล์ PDFSTEP 3 : เลือก เพื่อเปิดเอกสาร

 

STEP 4 : จะพบหน้าต่างไฟล์ PDF ที่เลือก โปรแกรม EndNote ฟังก์ชั่น ที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเอกสาร และจับใจความด้วยการไฮไลต์ข้อความ (Highlight Text) โน๊ตข้อความในไฟล์ PDF (Underline Text) ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการ (Strikeout Text) ได้อีกด้วย STEP 5 : เมื่อต้องการปิดไฟล์ หรือกลับไปที่หน้า Library ให้คลิก

STEP 6 : หน้าต่างจะแจ้งเตือนว่าต้องการบันทึกไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากต้องการบันทึก คลิก Yes


 

การเลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม

 

STEP 1 : เลือกรายการที่ต้องการทำรายการบรรณานุกรม

 

STEP 2 : เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ ในที่นี้ผู้เขียนยกตัวอย่าง APA 6th

STEP 3 : เลือก  Tab Preview

 

โปรแกรม EndNote จะแสดงรายการบรรณานุกรม ดังภาพด้านล่าง

 

 

ดาวน์โหลด

>>>EP12: การแทรก Citation ลงในไฟล์ Microsoft Word

———————————————————————————


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019