EP7 :การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)


จากครั้งที่แล้ว ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการนำ Reference เข้าสู่ EndNote Library ด้วยการพิมพ์มือไปแล้ว ครั้งนี้เราจะมาบอกเล่าวิธีการนำ Reference เข้าสู่ EndNote Library จากฐานข้อมูลออนไลน์กันค่ะ ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะนำเสนอในวันนี้คือ EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นฐานแรก

EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นการสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ในการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว ระบบก็สามารถแสดงผลลัพธ์ได้จากฐานข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลพร้อม ๆ กัน ทั้งฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ และไม่ได้บอกรับ, ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ, ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ ebook

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ EBSCO Discovery Service

 • สืบค้นทรัพยากรวารสาร หนังสือ eBook หรือคลังข้อมูล (IR) จากสถาบัน
 • บริการสืบค้น ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม และสาระโดยสังเขปคุณภาพเยี่ยม จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ สมาคมทางวิชาการ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการยอมรับจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น MIT, Caltech, UC Berkeley
 • สามารถสืบค้นทรัพยากรระหว่างเครือข่ายในกลุ่มความร่วมมือ 78 แห่ง
 • สืบค้นทรัพยากรที่เป็น Open Access ได้ ร่วมกับทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ
 • สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ สะดวกและรวดเร็ว
 • สามารถสืบค้นคลังข้อมูล IR จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศได้ เช่น Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) CUIR, Thammasat University Digital Collection, SWU Institutional Repository, SUTIR Suranaree University of Technology Intellectual Repository, BU RESEARCH รวมงานวิชาการ เป็นต้น

 

Metadata  ใน EBSCO Discovery Service (EDS) โดยสังเขป เช่น ดรรชนีวารสารหรือบรรณานุกรม

 • Title ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ
 • Author(s) ผู้แต่ง
 • Publication Information ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
 • Resource Type ชนิดของทรัพยากร
 • Description รายละเอียด
 • Subject หัวเรื่อง
 • Categories หมวดหมู่
 • ISBN/ISSN
 • Author Keyword
 • และอื่น ๆ

 

ทำความเข้าใจกับ EBSCO Discovery Service (EDS) กันเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาเริ่มสืบค้นข้อมูล และนำ Reference เข้าสู่ EndNote กันเลยค่ะ

 

การนำเข้า Reference เข้าสู่ EndNote Library

อันดับแรกก่อนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล จำเป็นต้องใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าใช้ฐานข้อมูลนะคะ หากท่านไม่ได้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งช่วงนี้หลายท่านก็ Work From Home กันอยู่ ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ ท่านสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้ง่ายๆ ที่บ้าน โดยเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ  https://www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access/ หรือ Scan QR Code ได้เลยหากท่านใช้งานฐานข้อมูลโดยไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระบบจะแจ้งให้ท่านทำการ Log In ก่อน  ดังภาพด้านล่าง
STEP 1: ไปที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://www.li.mahidol.ac.th/

 

STEP 2:  EBSCO Discovery Service (EDS)

STEP 3: พิมพ์ Keyword หรือเรื่องที่สนใจต้องการค้นหาข้อมูล เช่น coronavirus หรือ covid-19STEP 4: คลิกปุ่ม Search

 

STEP 5: หากต้องการสืบค้นข้อมูลให้มีเนื้อหา และขอบเขตที่แคบลง ข้อมูลตรงกับความต้องการมากที่สุด ให้คลิกไปที่ Advanced SearchSTEP 6: พิมพ์ Keyword ที่ต้องการเพิ่มลงไป โดยสามารถใช้ Operator: AND, OR, NOT มาช่วยในการค้นหาข้อมูล (สามารถดูเทคนิคการสืบค้นข้อมูลได้ที่บทความฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  คลิก )

STEP 7: คลิก Search

 

STEP 8: หากต้องการข้อมูลที่แคบลง สามารถ limit ประเภทของเอกสาร ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ภาษา หัวเรื่อง ฯลฯ ได้ ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

 

STEP 9: ศึกษา อ่านข้อมูลรายการบทความ หากสนใจหรือต้องการบทความไปใช้ Reference ให้คลิกที่ icon รูป Folder สีฟ้า   สามารถเลือกได้ทีละหลายรายการ เมื่อเลือกแล้ว Folder จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง   ดังภาพด้านล่าง 

STEP 10: เลื่อนเมาส์ขึ้นไปที่แถบเมนูด้านบนของหน้าจอ จะพบกับเมนู Folder คลิกที่เมนู FolderSTEP 11: หน้าจอจะแสดงรายการบทความที่เราเลือกมาทั้งหมด จากนั้นให้คลิก Select    หน้ารายการที่เราต้องการนำเข้าสู่ EndNote Library หรือจะเลือกไปทั้งหมดก็ได้STEP 12: คลิกคำสั่ง ExportSTEP 13: ในส่วนของ Save citations to a file formatted for: ให้เลือก Direct Export in RIS Format (e.g. CITAVI, EASYBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero)

STEP 14: จากนั้น คลิก Save

STEP 15: จะได้ File ที่มีนามสกุล .ris ตามภาพด้านล่าง ให้ Double Click ที่ File ดังกล่าว โปรแกรม EndNote จะทำการ Imported Referenced เข้าสู้โปรแกรมโดยอัตโนมัติรายการ References ที่ Import เข้ามาจากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น สามารถดูได้ที่เมนู Imported Referenced ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเมนูนี้จะแสดงข้อมูลที่ Import มาครั้งล่าสุดดังภาพด้านล่าง

 

ดาวน์โหลด

 

>>> EP8: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล ScienceDirect

———————————————————————————

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019