OCLC เปิดตัว EZProxy Anlytics เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้จากภายนอก


สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท OCLC ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทชื่อว่า EZProxy Anlytics เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ภายนอก ช่วยให้ห้องสมุดที่ใช้ระบบ EZProxy อยู่แล้วสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้และรายงานสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้งานกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจครับ

เกริ่นนำ

EZProxy เป็นเว็บพร็อกซี่เซฟเวอร์ช่วยให้ห้องสมุดตรวจสอบสิทธิ์และส่งเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาก Content Provider ไปยังผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากที่ไหนก็ได้เพียงลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว มีห้องสมุด 5,000 แห่งทั่วโลกใช้งาน EZProxy ในประเทศไทยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ระบบ EZProxy มากกว่า 10 แห่ง

ความท้าทาย

เมื่อมีผู้ใช้งาน Login เข้ามาในระบบ EZProxy จะบันทึกกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ไม่ว่าผู้ใช้จะเข้ามาแค่เพียงค้นหาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลด Fulltext จาก Content Provider ก็ตามระบบจะบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเข้าใช้งานเป็น Transaction Log file ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาลต่อวัน จะดีแค่ไหนถ้าหากห้องสมุดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจบอกรับฐานข้อมูลในปีต่อไปหรือใช้ในการตรวจสอบการเข้าใช้งานที่ไม่พึ่งประสงค์

EZProxy Anlytics

EZProxy Anlytics เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าอินเตอร์เฟสของ EZProxy Anlytics มีลักษณะเป็น Web Application Dashboard ซึ่งมีหน้าแสดงผลข้อมูลสถิติอยู่ที่เมนูด้านซ้ายแสดงข้อมูลสถิติจำนวนครั้งในการเข้าใช้งานจากรูปด้านล่างมีการเข้าใช้งาน 51,930 Event

EZProxy Analytics แสดงสถิติการเข้าใช้งาน 51,930 Event

EZProxy Analytics ยังสามารถเลือกแสดงผลข้อมูลกราฟสถิติได้หลากหลายรูปแบบ เช่นแสดงการเข้าใช้งานแบ่งตามเวลาในแต่ละวันของการเข้าใช้งาน

กราฟแสดงการเข้าใช้งานแบ่งตามเวลาในแต่ละวันของการเข้าใช้งาน

วิเคราะห์และแสดงกราฟ 5 อันดับความนิยมของแต่ Content Provider แบ่งตามประเภทของ Resource Type

กราฟแสดง 5 อันดับความนิยมของแต่ Content Provider แบ่งตามประเภทของ Resource Type

แยกวิเคราะห์ความนิยมของแต่ละ Platform แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น Student ,Guests ,Faculty และ Alumni

สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV ,PDF หรือ รูปภาพได้

สามารถเลือกช่วงเวลาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลและจำกัดขอบเขตของข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดได้

ตรวจสอบความผิดปกติหรือการโจมตีระบบต่างๆ ได้เรียลไทม์ ระบบจะเก็บข้อมูลการ Login ที่สำเร็จและการ Login ทีล้มเหลว หาก Login ล้มเหลวแต่มีความถี่สูงผู้ดูแลสามารถป้องกันการโจมตีได้ทันที อีกทั้งมีแผนที่ระบุ Location ของไอพีที่ Login เข้ามาได้อีกด้วย

แสดงจำนวนครั้งที่ User ทำการ Login ไม่สำเร็จ

ใครใช้ EZProxy Anlytics แล้วบ้าง?

มีการใช้งาน EZProxy Anlytics นำร่องอยู่ 6 สถาบัน 3 แห่งในอเมริกาและอีก 3 แห่งในยุโรป

Feedback

สรุป

  • EZProxy Analytics ช่วยให้ห้องสมุดเอาข้อมูลการใช้งานของตัว EZProxy Log มาวิเคราะห์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • EZProxy Analytics จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการใช้งานและอันดับความนิยมของแต่ละ Content Platform
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก EZProxy Analytics ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ Content Provider ส่งมาให้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • สามารถปรับแต่งรายงานสถิติตามที่ต้องการเจาะจงหรือเชิงลึก เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับห้องสมุดอื่นได้

ปล. จากการสอบถามตัวแทน OCLC ในประเทศไทยทราบว่า

EZproxy Analytics เป็น add-on service ของ EZproxy Hosted Service. ซึ่ง ณ ขณะนี้ EZproxy Analytics ไม่สามารถทำงานร่วมกับ EZproxy stand alone version ได้ ต้องใช้กับ EZproxy Hosted เท่านั้น

Credit

  • OCLC
  • OCLCVideo
  • คุณสมยศ กาญจนพิบูลย์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทแอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด ผู้แทนบริษัท OCLC ประเทศไทย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019