ศึกษาดูงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีการพิจาณาคัดเลือกหน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยงานบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลต้องผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวทั้ง 8 หมวด (สามารถศึกษาต่อได้ที่นี่) ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเป็นผู้พิจารณาและให้คะแนน กำหนดการในการถูกประเมินของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก็เข้าร่วมเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดสีเขียวเช่นกัน และถูกคณะกรรมการตรวจประเมินเข้าพิจารณาและให้คะแนนในวันที่ 25 มกราคม 2560 ดังนั้นหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ส่งคณะผู้สังเกตุการณ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวไปเป็นผู้สังเกตุการณ์การตรวจประเมินในครั้งนี้ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้สังเกตุการณ์ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบด้วย 1. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม (รองผู้อำนวยการหอสมุดฯ)  2.นางจิตาภา สัจจโสภณ (เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ฯ) 3. นายประมุข หนูเทพย์ (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของหอสมุดฯ) 4. ผู้เขียนว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที (นักเอกสารสนเทศ)
ในส่วนของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวที่เข้าตรวจศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 2.ดร.อารี ธัญกิจจานุกิจ (ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว) 3. คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว) 4. นส.ธนาภรณ์ ฉิมแพ (ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว)

เราออกเดินทางกันเวลา 7 นาฬิกา โดยประมาณ ถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในเวลา 8.30 น. บรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นอายของมาหวิทยาลัยแบบประเทศจีนเพราะมีป้ายภาษาจีนอยู่เต็มไปหมด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและจีนศึกษา (อ่านประวัติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
คณะของพวกเราเดินไปกันที่ตึกศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัย สิ่งแรกที่พบคือถังขยะแยกประเภทรีไซเคิลสวยงามตั้งอยู่ด้านหน้าตึกเด่นมากครับ

พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่มและเป็นกันเองมากจาก ผอ.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ) ก่อนพาพวกเราขึ้นไปห้องรับรองที่ชั้น 2 ระหว่างทางขึ้นพวกเราได้พบโครงการประหยัดพลังงานต่างๆของทางศูนย์บรรณสารเป็นระยะครับ

บอร์ดประหยัดพลังงาน


บันไดบอกระดับแคลอรี่

โปสเตอร์ช่วยกันลดการใช้พลังงานติดหน้าลิฟท์ครับ


ตู้บัตรรายการนำมาวางใส่ซีดีความรู้การประหยัดพลังงานครับ

(ผอ.สุภาพร บอกว่าถ้าจะผ่านเกณฑ์ Green Office ห้ามใช้หลอดพลาสติกแบบนี้มาเสิร์ฟครับศูนย์บรรณสารได้ผ่านการตรวจ Green Office ไปแล้วก่อนหน้านี้)

     ผอ.สุภาพร เล่าคร่าวๆให้ฟังถึงภาพรวมการดำเนินงานของทางศูนย์บรรณสารว่าศูนย์ของท่านได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยไม่มาก แต่ท่านอธิการบดี ท่านรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ก็ให้นโยบายการบริหารโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ และยังมีนโยบายให้ใช้ คุณธรรม 6 ประการ ประกอบการบริหารงานด้วยประกอบด้วย 1.ขยัน 2.อดทน 3.ประหยัด 4.เมตตา 5.ซื่อสัตย์ 6.กตัญญู ท่านอธิการบดีให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานเป็นอย่างมากมีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหลายอย่างที่ทำให้กับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น การประหยัดการใช้กระดาษและปริ้นเตอร์,ไม่ให้มีกาต้มน้ำตู้เย็นไม่โครเวฟของแต่ล่ะฝ่ายงานให้มาใช้ร่วมกันที่จุดเดียว
เรานั่งคุยกับ ผอ.สุภาพร กันสักพักได้รับแจ้งว่า ท่านรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะเข้าร่วมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวครั้งนี้ด้วย เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ท่านอธิการบดีให้ความสำคัญกับการเป็นห้องสมุดสีเขียวครับ


ของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมการ


ของที่ระลึกสำหรับผู้สังเกตุการณ์

     ถึงเวลาเข้าห้องประชุมทางคณะของพวกเราได้รับแจกถุงหูหิ้วรีไซเคิลจากกระดาษห่อกระดาษ A4 พร้อมของที่ระลึกอยู่ในถุงไอเดียดีมากเลยครับนำของเหลือใช้มาใช้ใหม่ ของที่ระลึกของกรรมการตรวจประเมินจะเป็นน้ำยาหมักจุลลินทรี EM ครับ

     เมื่อเริ่มพิธีการพิธีกรเชิญท่านอธิการบดีขึ้นกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้สังเกตุการณ์การจากหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น และเปิดงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากนั้นมีการแสดงเล็กๆจากทีมงานของศูนย์บรรณสารเป็นการเปิดงานด้วยความร่วมมือร่วมใจต่อจิ๊กซอรูปมหาวิทยาลัยคุณธรรม สร้างคนดีสู่สังคมครับ


ภาพจิ๊กซอเปิดงาน

     หลังจากเสร็จจากพิธีเปิด ผอ.สุภาพร ได้นำเสนอพรีเซนต์พาวเวอร์พอยท์ภาพรวมของการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสาร ตัวอย่างข้อมูลที่นำเสนอ เช่น
– นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
– เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี
– วิสัยทัศน์
– โครงสร้างพื้นฐาน อาคารประหยัดพลังงาน
– สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ น้ำมัน
– โครงสร้างองค์กร
– โครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษืสิ่งแวดล้อม

เมื่อ ผอ.สุภาพร นำเสนอพรีเซนต์จบ มีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลจากของเหลือใช้มากมายให้คณะกรรมการได้ชม

หลังจากนั้นกรรมการขอเวลาตรวจเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสาร ทั้ง 8 หมวด ระหว่างที่คณะกรรมการตรวจเอกสาร ในส่วนของผู้สังเกตุการณ์ทางศูนย์บรรณสารได้นำชมพิพิธภัณฑ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หลังจากที่ได้ชมพิพิธภัณฑ์ทางทีมงานศูนย์บรรณสารจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเรา ร่วมโต๊ะกับท่านอธิการบดีและคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวด้วยครับ

      เสร็จจากทานอาหารกลางวัน คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวลงพื้นที่จริงสำรวจทั้งตึกของศูนย์บรรณสาร โดยแบ่งกันเป็นกลุ่มเดินสำรวจฝ่ายงานต่างๆภายในศูนย์บรรณสารและสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ด้วยครับ ในส่วนของเรานั้นมีโอกาสได้เยี่ยมชมดาดฟ้าของอาคารซึ่งติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์เซลล์ของที่นี่ถือว่าล้ำสมัยมากครับมีจอมอนิเตอร์ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียว

ระบบมอนิเตอร์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารแบบเรียลไทม์ครับ

ด้านนอกจัดเป็นพื้นที่นั่งอ่านตั้งชื่อว่าห้องสมุดในสวนครับ

 หลังจากเยี่ยมชมลงพื้นที่จริงกรรมการห้องสมุดสีเขียวประชุมให้คะแนน พวกเราทีมงานก็ถือโอกาสเดินทางกลับครับ

สรุป
สิ่งที่ได้รับจากการไปเป็นผู้สังเกตุการณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวคือ ได้รู้ถึงขั้นตอนของการตรวจของคณะกรรมการ ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาพรีเซนต์ให้กรรมการตรวจให้คะแนนต่างๆ ในการนี้ทางคณะของเราต้องขอขอบคุณผอ.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ) ที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำพวกเราเป็นอย่างดีครับ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019