ห้องสมุดออชาร์ด, ชุมชน และสังคม (Library @orchard : Community & Society)


โดย สุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณาารักษ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
วิทยากร  Ms. Lynnette Kang Senior Manager of library@orchard Public Library Service National Library Board of Singapore

ผู้เขียนได้เข้าฟังบรรยายเรื่อง  ห้องสมุดออชาร์ด ชุมชน และสังคม (Library@orchard : Community & Society) ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ความรู้และแนวคิดดีๆ จากการฟังบรรยายครั้งนี้อยากนำมาเล่าให้ฟัง และคิดตามว่า.. ทำไมห้องสมุดออร์ชาร์ดถึงโด่งดัง และเขาทำอย่างไร???

 

Ms. Kang กล่าวว่า ไลบรารี แอท ออร์ชาร์ด (Library@Orchard) เป็นห้องสมุดประชาชนของสิงคโปร์ 1 ใน 27 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนออชาร์ด แหล่งชอปปิง แหล่งกิน ที่มีชื่อเสียงใจกลางเมืองสิงคโปร์ทำให้เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวก็ชอบมาเที่ยว

ก่อนอื่นทำความรู้จักที่มาของห้องสมุดออร์ชาร์ดกันก่อน

แรกเริ่มเปิดเป็นครั้งแรกโดยนาย Lee Yock Suan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1999 ห้องสมุดโดยตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของอาคาร Ngee Ann City บนถนนออร์ชาร์ดตรงใจกลางประเทศสิงคโปร์ ต่อมาห้องสมุดต้องปิดตัวลงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2007 เนื่องจากทางศูนย์การค้าไม่ต่อสัญญาเช่า ห้องสมุดจึงต้องย้ายไปหาที่ตั้งแห่งใหม่

ห้องสมุดออชาร์ดเปิดตัวใหม่อีกครั้งเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 ครั้งนี้มาในรูปโฉมใหม่ที่โดนใจคนสิงคโปร์และผู้มาเยี่ยมเยือนจากทุกมุมโลก ห้องสมุดใหม่ได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ การออกแบบ และศิลปะตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 ของช็อปปิ้งมอลล์ ออร์ชาร์ด เกตเวย์ (Orchard Gateway) บนถนนออร์ชาร์ด ย่านจับจ่ายที่ได้รับความนิยม ห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมหนังสือด้านศิลปะ การออกแบบ และไลฟ์สไตล์กว่า 100,000 เล่ม ด้วยแนวคิดที่จะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนที่มาใช้บริการ ที่นี่จึงตกแต่งผนังภายในด้วยแมกกาซีน โดยนำนิตยสารแนวดีไซน์ แนวออกแบบตกแต่างภายใน และแนวแฟชั่น นำมาจัดเรียงเต็มผนัง นอกจากนี้ยังมีมุมมัลติมีเดียซึ่งมีดีวีดีภาพยนตร์และอนิเมชั่นวางเรียงมากมาย

  ห้องสมุด@ออร์ชาร์ดโด่งดังเพราะคนหนุ่มสาว

ห้องสมุดประชาชนในสิงคโปร์กำกับดูแลโดยคณะกรรมการ NLB  โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมหารือกันและมีการทำ focus group ในที่สุดก็ได้คำตอบว่า กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของห้องสมุดนั้นคือ กลุ่มคนหนุ่มสาว เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนพัฒนาห้องสมุดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  

ข้อมูลที่ได้นี้เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เพราะนับจากนี้ไปทำให้ห้องสมุดได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากมายในวงการห้องสมุด อาทิเช่น music@orchard series ที่ซึ่งเราจะได้เห็นศิลปินแร็พและวงร็อคมาสนุกสนานกับฝูงชนจำนวนมากในห้องสมุด อีกหนึ่งตัวอย่างคือ comics@orchard ทำให้มีการยืมหนังสือการ์ตูนระหว่างห้องสมุดประชาชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์ ซึ่งที่น่าทึ่งมากคือ ในจำนวนหนังสือห้องสมุดทั้งหมดกว่า 120,000 เล่มนั้น มีนวนิยายภาษาอังกฤษมากกว่า 33% ของหนังสือทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมาก และด้วยบรรยากาศห้องสมุดที่รื่นรมย์ มีการแสดงดนตรี มีร้านกาแฟ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจน่าสนใจมากมาย จึงทำให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 1.4 ล้านคนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ก่อตั้ง ความสำเร็จของห้องสมุดแห่งแรกนี้น นำมาใช้เป็นต้นแบบในการก่อตั้งห้องสมุดศิลปะแห่งแรกขึ้น คือ library@esplanade ที่ Esplanade Theatre โรงละครบนอ่าว

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จของห้องสมุดออร์ชาร์ดก็คือฟันเฟือง 3 อย่างต่อไปนี้

ฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ มี 3 อย่างคือ

Gear 1 :  Empathy & deep user understanding : a deep drive with a broad lens มีความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้งแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนในเชิงลึกและมองเห็นในวงกว้าง

Gear 2 :  Concept visualization : Ideation, Prototyping & User Evaluation การสร้างภาพแนวคิด การสร้างแบบจำลอง และการประเมินผู้ใช้บริการ

Gear 3 :  Strategic business design : Activity system design & evaluation การออกแบบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์: การออกแบบและประเมินระบบกิจกรรม

การออกแบบจำลองพื้นที่ ต้องคำนึงถึงด้านกายภาพ ทางสังคม ทางอารมณ์ความรู้สึก ด้านการสื่อสาร และด้านอัตลักษณ์  เพื่อรองรับผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่แตกต่างทางสถานภาพ อายุ สังคมและความรู้ โดยผ่านกระบวนการ design thinking process  จึงได้พื้นที่ซึ่งหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ตาม life style รูปแบบต่างๆ  จากนั้นเชิญผู้ใช้บริการเข้ามาทดลองใช้จริง ถ้าไม่ดีก็ปรับปรุงก่อน

Library Says  “THE LIBRARY IS FOR EVERYONE”

นอกจากห้องสมุดออร์ชาร์ดแล้ว สิงคโปร์ยังมีห้องสมุดประชาชนอีกหลายแห่ง ที่มีภูมิสถาปัตย์สวยงามน่าเยี่ยมชมและน่าใช้บริการ ตัวอย่างเช่น

PASIR RIS PUBLIC LIBRARY, SENGKANG PUBLIC LIBRARY, BUKIT PANJANG PUBLIC LIBRARY, TAMPINES REGIONAL LIBRARY, BEDOK PUBLIC LIBRARY เป็นต้น

      

  

Ms. Kang วิทยากรพูดทิ้งท้ายไว้ว่า

เมื่อโลกเปลี่ยนห้องสมุดก็ต้องเปลี่ยนด้วย และกลยุทธ์ที่นำมาใช้คือ “design thinking” ซึ่งหมายถึง กระบวนการคิดเพื่อให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ คน มาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ …ท่านผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่คะ

อ้างอิงเว็บไซต์

https://www.nlb.gov.sg/VisitUs/BranchDetails/tabid/140/bid/337/Default.aspx?branch=library%40orchard

สไลด์วิทยากร

Every reader a library every library its reader_BKK_compressed (6)

ผู้เขียนบล็อก

1.นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019