♥Friends of the Library ö มาประดิษฐ์ดอกบัว∗ดอกทิวลิปจากกล่องนมกันเถอะ♥


แก้วกัลยา

 

ปัจจุบันคนทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้สะดวก ง่าย มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันมากขึ้น การศึกษาหาความรู้ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้ทุกเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ บนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ 

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดจึงต้องตอบรับความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การจัดซื้อ การรับบริจาค การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศต้องมีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ หรือไม่ได้จัดเก็บเข้าระบบห้องสมุด อาจเป็นฉบับซ้ำ ไม่ทันสมัย ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้จะถูกจำหน่ายออกจากระบบ ตามระเบียบของห้องสมุดนั้น ๆ

การสร้างความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยน มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปัน จะทำให้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ในกลุ่มภาคีห้องสมุดสมาชิก และประชาชนที่สนใจ

สำนักวิชาการและสารสนเทศ  กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงจัดกิจกรรม Friends of the Library เพื่อนห้องสมุด ปีที่ 7 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ มีกิจกรรมบรรยายและเสวนาวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากผู้ร่วมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นวิทยากร ห้องสมุดศูนย์ และเครือข่ายห้องสมุดที่มาร่วมจัดงานได้รับรู้ และติดตามความก้าวหน้า แนะแนวโน้มการพัฒนาห้องสมุด สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานห้องสมุดของศูนย์และเครือข่ายต่อไป

กิจกรรมที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย และได้เรียนรู้การ Recycle โดยการนำของเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมแจกหนังสือแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมสาธิตบนเวที โดยเข้าร่วมสาธิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกล่องนม ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กิจกรรม “ดอกไม้ประดิษฐ์”  Workshop เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากกล่องนม เป็นการนำกล่องนม หรือกล่องเครื่องดื่ม UHT มารีไซเคิล (Recycle) โดยการลอกชั้นกระดาษ และนำกระดาษนั้นมาประดิษฐ์เป็นดอกบัว เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ

สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ จากกล่องนมเพิ่มเติมได้จาก Mahidol Library KM Blog เรื่อง จินตนาการจากกล่องนม http://km.li.mahidol.ac.th/artificialflower/

เพื่อความสะดวกในการสาธิต และกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ, สมาชิกห้องสมุดของศูนย์ฯ, บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และสมาชิกเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด, นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, อาจารย์, นักวิชาการ, นักวิจัย และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ศึกษาวิธีทำ ก่อน/ในระหว่างกิจกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงได้จัดทำวิธี/ขั้นตอนการประดิษฐ์ ตั้งแต่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ จนถึงขั้นตอน วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากกล่องนม เพื่อให้ผู้จัดงาน ได้ศึกษาก่อนถึงวันจัดกิจกรรม และใช้ประกอบการสาธิต

ดอกบัวจากกระดาษกล่องนม

วัสดุอุปกรณ์

กระดาษกล่องนม UHT
 เกสรบัวขนาด 2 และ 3 ซม.

ลวดพันก้านเบอร์ 26

ก้านดอกไม้สำเร็จรูป ยาว 22 นิ้ว

  แพทเทิร์นกลีบบัว

 แพทเทิร์นกลีบดอกทิวลิป

  สี Oil Pastel
 ฟองน้ำ
 เทปกาว 2 หน้าแบบบาง
 กาวลาเท็กซ์
ไม้จิ้มฟัน (สำหรับทากาว)
 ฟลอร่าเทปสีเขียว
ลวดสี

โบว์ผ้า

ดิ้น

ลูกปัด เลื่อม สำหรับตกแต่ง 

 

คีมตัดลวด/กรรไกร

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

จากกิจกรรมที่จะจัดขึ้น มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 50 คน ต้องเตรียมกระดาษกล่องนมเป็นจำนวนมากมีเจ้าหน้าที่ คือ พี่ปู ษิญาดา อ่อนรำพรรณ และพี่มะลิ เกล้านพรัตน์ เจริญดี และแม่บ้านคือ น้องส้ม วารินทิพย์ ทิมวงษ์ ช่วยกันเก็บและล้างกล่องนมจากการเก็บขยะไปทิ้งประจำวัน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอีกทางหนึ่ง

วิธีเตรียมกระดาษกล่องนม

นำกล่องนมมาบีบส่วนบนให้แบน
ตัดปากกล่องนมออก
ตัดตรงรอยต่อของกล่องนมไปถึงก้นกล่อง
ตัดก้นกล่องนมออก
ล้างให้สะอาด
ผึงลม ตากให้แห้ง
ลอกออกทีละชั้นจะได้ 3 ชั้น

นำมาแยกชั้นออกจากกัน ได้ 3 ชั้น คือ                                                                                               

  • ชั้นนอกสุด คือชั้นฉลากสินค้า จะเป็นกระดาษที่พิมพ์ยี่ห้อของนม เคลือบด้วยพลาสติก                                 
  • ชั้นที่ 2 เป็นกระดาษสีน้ำตาล มีลักษณะเหมือนกระดาษคราฟท์ มีเนื้อผิวเรียบเนียน สีน้ำตาลอ่อน                     
  • ชั้นที่ 3 เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ และด้านหลังจะเป็นลักษณะอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีเศษของกระดาษที่ถูกลอกออกติดอยู่ ทำให้มี 2 สีในแผ่นเดียวกัน

วิธีเตรียมกลีบดอกบัว

วาดกลีบดอกขนาดที่ต้องการ บนกระดาษแข็ง
ตัดออกเป็นแพทเทิร์น

  

วางแพทเทิร์นบนแผ่นกระดาษกล่องนม วาดแบบลงพยายามเลี่ยงเส้นขอบรอยพับของกล่อง
นำแบบที่วาดไว้บนกระดาษกล่องนมมาวางซ้อนกับอลูมิเนียมฟอยล์

 

 ตัดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการตัดทีละกลีบ

ตัดตามแบบที่วาดไว้ (แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ซ้อนอยู่ด้านหลัง)
กลีบดอกบัวที่ตัดเรียบร้อยแล้ว

วิธีระบายสีกลีบดอกบัว

ระบายสีตามแนวยาวของกลีบดอกบัว
ทำเป็นคู่ บนกระดาษกล่องนม และอลูมิเนียมฟอยล์ แต่ละกลีบระบายแค่ด้านเดียว                 

 

ใช้ฟองน้ำค่อย ๆ ปาดสีให้กลมกลืน ตามแนวยาวของกลีบ          

การระบาย 2 สีในกลีบเดียวกัน ให้ใช้สีที่ต้องการฝนลงบนฟองน้ำ แล้วนำฟองน้ำไปปาดลงบนกลีบดอก

                       

   

  

ระบายสี ตกแต่งตามชอบ ชั้น 1 ใช้สีอ่อน แล้วค่อย ๆ ไล่ไปสีเข้ม ตามลำดับชั้น ทั้ง 5 ชั้น

การไล่โทนสีแต่ละชั้น

วิธีดามลวดกลีบดอกบัว

วางลวดตรงกลางบนกลีบดอกบัวด้านที่ไม่ได้ระบายสี
ติดทับลวดด้วยเทปกาว 2 หน้าแบบบาง
ลอกกระดาษเทปกาว 2 หน้าแบบบางออก
ใช้ไม้จิ้มฟันทากาวลาเท็กซ์ในช่วงที่เหลือ แล้ววางกลีบดอกอีกกลีบที่คู่กันทับ

  ประกบให้สนิทกัน

ได้กลีบดอกบัวที่ดามลวดตรงกลาง ทำทุกคู่ตามขนาดชั้นบัวที่ต้องการ

วิธีประกอบดอกบัว

เตรียมกลีบดอกบัวตามชั้นที่ต้องการ
ยืดฟลอร่าเทป แล้วพันโคนเกสรดอกบัว
พันโคนเกสรด้วยฟลอร่าเทปประมาณ 5 รอบ

  

ชั้นที่ 1 นำกลีบดอกขนาดที่ 1 (ขนาดเล็ก) มาวางให้ต่ำลงมาจากโคนดอกประมาณ 1 ซม. พันด้วยฟลอร่าเทป

วางกลีบดอกขนาดที่ 1 กลีบที่ 2 วางต่อให้เท่ากันกับกลีบแรก พันด้วยฟลอร่าเทป

 

วางกลีบดอกขนาดที่ 1 กลีบที่ 3-5 โดยรอบ พันฟลอร่าเทปทีละกลีบ ไม่ให้วางกลีบดอกหลาย ๆ กลีบ แล้วพันฟลอร่าเทป จะทำให้กลีบดอกร่วงหลุด เมื่อครบรอบแล้ว จัดให้สวยงาม

ชั้นที่ 2 วางกลีบดอกขนาดที่ 2 สับหว่างกับชั้นที่ 1 พันด้วยฟลอร่าเทป

   

วางกลีบดอกกลีบที่ 2 วางให้สับหว่างกับชั้นแรก พันด้วยฟลอร่าเทป ทำจนครบชั้นที่ 2 จัดให้สับหว่างกับชั้นที่ 1

ชั้นที่ 3-5 วางให้กลีบสับหว่างกับชั้นก่อนหน้า จนครบตามที่ต้องการ

  ชั้นที่ 1-2 จะได้ดอกบัวบานเล็กน้อย เป็นดอกเล็ก

ชั้นที่ 3 จะได้ดอกบัวแย้ม เป็นดอกขนาดกลาง

ชั้นที่ 4-5 ทำเช่นเดียวกัน วางให้กลีบสับหว่างกับชั้นก่อนหน้า จนครบตามที่ต้องการ

 

เมื่อได้จำนวนชั้นตามที่ต้องการแล้ว ให้ดันกลีบแต่ละชั้นลง ใช้กาวลาเท็กซ์ทาที่โคนเกสร โคนกลีบดอกในแต่ละชั้น จัดกลีบดอกแต่ละชั้นให้สับหว่างกัน ดูให้สวยงาม

 

ขนาดดอกที่มีกลีบดอก 2 ชั้น 3 ชั้น และ 5 ชั้น 

เมื่อได้จำนวนชั้นที่ต้องการแล้ว ให้พันฟลอร่าเทปลงมาจนถึงปลายก้านดอก

 การระบายสีกลีบดอก อาจใช้สีเดียวทาแค่โคนดอกแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบ

ก่อนเข้ากลีบดอกในชั้นแรก อาจนำเลื่อม ลูกปัด ลวดสี มาประกอบที่เกสร เพื่อเพิ่มความสวยงามที่เกสร 

 ผูกตกแต่งด้วยดิ้น และโบว์ผ้า

ตกแต่ง ผูกโบว์เป็นดอกเดียวก็น่ารัก

    

 ตกแต่งจัดเป็นช่อดอกไม้

นอกจากดอกบัว ยังสามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้อีก เช่นดอกทิวลิป

วิธีเตรียมกลีบดอกทิวลิป

 

วาดกลีบดอกขนาดที่ต้องการ บนกระดาษแข็ง ตัดออกเป็นแพทเทิร์น

 นำแบบที่วาดไว้บนกระดาษกล่องนมมาวางซ้อนกับอลูมิเนียมฟอยล์ ตัดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการตัดทีละกลีบ ตัดตามแบบที่วาดไว้ (แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ซ้อนอยู่ด้านหลัง)

วิธีระบายสีกลีบดอกทิวลิป

ระบายสีตามแนวยาวของกลีบดอกทิวลิป ทำเป็นคู่ บนกระดาษกล่องนม และอลูมิเนียมฟอยล์ แต่ละกลีบระบายแค่ด้านเดียวใช้ฟองน้ำค่อย ๆ ปาดสีให้กลมกลืน ตามแนวยาวของกลีบ       

การระบาย 2 สีในกลีบเดียวกัน ให้ใช้สีที่ต้องการฝนลงบนฟองน้ำ แล้วนำฟองน้ำไปปาดลงบนกลีบดอก ระบายสี ตกแต่งตามชอบ ทั้ง 2 ชั้น 

วิธีดามลวดกลีบดอกบัว

  วางลวดตรงกลางบนกลีบดอกทิวลิปด้านที่ไม่ได้ระบายสี ติดทับลวดด้วยเทปกาว 2 หน้าแบบบาง

ลอกกระดาษเทปกาว 2 หน้าแบบบางออก ใช้ไม้จิ้มฟันทากาวลาเท็กซ์ในช่วงที่เหลือ แล้ววางกลีบดอกอีกกลีบที่คู่กันทับ  ประกบให้สนิทกัน

ได้กลีบดอกทิวลิปที่ดามลวดตรงกลาง ทำทุกคู่ทั้ง 2 ขนาด 

วิธีทำเกสรดอกทิวลิป

ใช้ลูกปัด และเลื่อม มาร้อยใส่ลวด ดัดลวดโดยหมุนยึดลูกปัดกับเลื่อมไว้ ทำทั้งหมด 3 เส้น

นำเกสรทั้ง 3 เส้นมาวางบนลวดพันก้าน ทีละเส้น พันด้วยฟลอร่าเทปจนครบ 

ยืดฟลอร่าเทป แล้วพันโคนเกสร

ชั้นที่ 1 นำกลีบดอกขนาดเล็ก มาวางให้ต่ำลงมาจากโคนเกสรประมาณ 1 ซม. พันด้วยฟลอร่าเทป

ทำทั้ง 3 กลีบ

ชั้นที่ 2 วางกลีบดอกขนาดใหญ่ สับหว่างกับชั้นที่ 1 พันด้วยฟลอร่าเทป

วางกลีบดอกกลีบที่ 2 วางให้สับหว่างกับชั้นแรก พันด้วยฟลอร่าเทป ทำจนครบ3 กลีบ จัดให้สับหว่างกับชั้นที่ 1

พันฟลอร่าเทปลงมาจนถึงปลายก้านดอก

  

ผูกโบว์ตกแต่งเป็นดอกเดี่ยว หรือประดิษฐ์หลาย ๆ ดอกนำมาจัดเป็นช่อดอกทิวลิป ตามต้องการ

******

ขอบคุณข้อมูล      

นายอนันต์ สมมูล » หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   

เขียนโดย       

กัญญา วิมลนันทพงศ์


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019