เยี่ยมชมห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย สนุกไปกับ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย


สวัสดีค่ะ วันนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จัก ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย นั่นคือ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา (ข้างสถานฑูตจีน) ที่นี่เค้าเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เปิดให้เข้าใช้กันฟรี ๆ เลย ทำไมผู้เขียนถึงได้รู้จักห้องสมุดมารวยแห่งนี้ อย่างแรกเลยต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิก SET Corner กลุ่มภาคกลาง” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานผู้เขียนได้ทำความรู้จัก ระหว่างสมาชิกเครือข่าย SET Corner ภาคกลาง กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นต่ำพื้นฐาน แนะนำสมาชิกเกี่ยวกับตลาดทุน และหลังจากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ “มีเงินออม พร้อมลงทุนอย่างมั่นใจ” โดย คุณกิติพัฒน์ แสนทวีสุข หรือ อาจารย์โด่ง เป็นวิทยากร อาจารย์สอนการวางแผนการใช้เงิน คำถามคือ…เราจะทำอย่างไร ให้มีเงินพอใช้ในวันเกษียณ? สนุกมากๆ ค่ะ เป็นการฟังบรรยายที่ไม่เบื่อเลย แต่ก็แอบกังวลอยู่พอฟังจบจะมีเงินเหลือเก็บไหมน๊าาา!!!

หลังจากจบการบรรยาย ทีนี้ก็ถึงตอนที่ผู้เขียนจะได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) แล้ว ตามมาชมกันเลยค่ะ

ห้องสมุดเฉพาะทางด้านตลาดทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยหนังสือและสื่อความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนมากกว่า 20,000 รายการ พร้อมยกระดับสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอลด้านตลาดทุนชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงองค์กรความรู้ด้านตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และในปี 2559 ห้องสมุดมารวยได้รับรางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่นภาคเอกชน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

ห้องสมุดในยุค BIG DATA

ในแต่ละวันห้องสมุดมารวยมีข้อมูลจำนวนมากไหลเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการยืม-คืน ข้อมูลการเข้าใช้บริการ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความหลากหลายในเชิงโครงสร้างข้อมูล และมีข้อมูลบางประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สถิติเพื่อนำมาพัฒนางานบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Insight)

ประโยชน์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์

1.ใช้ตัดสินใจ และจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงใจลูกค้า

2.มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

3.สร้างตัวชี้วัดด้านคุณค่าของการบริการห้องสมุด

4.มองเห็นทิศทางและแนวโน้มของห้องสมุด (Trend)

5.ยกระดับการบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ห้องสมุดดิจิทัล Digital Library

ภายในห้องสมุดมารวยกายภาพ (Physical Library)ได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น

Digital Book Shelf ลูกค้าสามารถชมตัวอย่างหนังสือ ตรวจสอบสถานะ และติดต่อขอยืม

Digital Self Service ลูกค้าสามารถยืม คืน ต่ออายุทรัพยากรด้วยตนเองผ่านเครื่อง Kiosk

Computer for everyone ลูกค้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล

การให้บริการคอมพิวเตอร์ แบ่งพื้นที่ให้บริการ 2 Zone ได้แก่ Internet Zone ให้บริการเฉพาะ Internet และ Self Study Zone ให้บริการเพื่อการเรียนรู้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (SETSMARTS) ได้ นอกจากนี้หากลูกค้านำคอมพิวเตอร์แบบพกพามาเอง เช่น Notebook หรือ Tablet ห้องสมุดมีจุดบริการ WIFI Hotspot และปลั๊กไฟให้ชาร์จไฟฟ้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาห้องสมุด ผู้เขียนขอแนะนำบริการ Maruey eLibrary ลูกค้าสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา      ถือเป็นช่องทางในการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีให้อ่านมากกว่า 450 ชื่อเรื่อง

ห้องสมุดที่มีแนวทางการให้บริการ

การออกแบบบริการ (Service Design) ในห้องสมุด ห้องสมุดมารวยให้ความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) และพัฒนางานบริการต่าง ๆ โดยสอบถาม สังเกต และทดลองการให้บริการในรูปแบบใหม่เสมอ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่างานบริการสามารถตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Hilight Service Design in Maruey Library

การจัดหมวดหมู่และจัดเรียงหนังสือ พัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่แบบเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เรียกว่า การจัดหมวดหมู่แบบ Capital Market Classification (CMC)

Content Marketing การแนะนำและประชาสัมพันธ์หนังสือที่น่าสนใจ คัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ และทำ Book Review เพื่อขึ้นเว็บไซต์ของห้องสมุดและลงในสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยได้นำหลักการ Content Marketing มาใช้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเข้าใจหนังสือเล่มนั้นเบื้องต้น

เสริมความแข็งแกร่งด้านบริการด้วย ภาคีเครือข่าย หนึ่งในกำลังสำคัญของการดำเนินการห้องสมุดมารวย คือ ภาคีเครือข่ายห้องสมุด ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งต่อความรู้ไปยังผู้ใช้บริการ โดยตระหนักถึงวิธีการทำงานที่ช่วยลดความเลื่อมล้ำและผสานกำลังอย่างเต็มที่ การมีภาคีเครือข่ายห้องสมุดย่อมส่งผลให้พันธกิจบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Maruey Library Network

เครือข่ายภายในองค์กร

  1. พิพิธภัณธ์เรียนรู้การลงทุน (Investory)
  2. ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) จำนวน 7 แห่ง
  3. มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) จำนวน 190 แห่ง ฯลฯ และแน่นอน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีมุมความรู้ตลาดทุน ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากร และประชาชนทั่วไป อยู่บริเวณห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 ด้วยนะคะ แวะไปเยี่ยมชมกันได้

เครือข่ายภายนอกองค์กร

  1. ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์ (ศปศ.)
  2. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  3. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ฯลฯ

มารู้จัก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:30 – 19:00 น. สำหรับนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) พระภิกษุ สามเณร และนักบวช  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าเข้าชมท่านละ 100 บาท แต่รับประกันความคุ้ม คุ้มยังไง? ตามมาชมกันค่ะ

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน บอกเล่าเรื่องราวของโลกในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วย  Money Monsters ซึ่งเป็นศัตรูการเงินตัวร้าย คอยสร้างปัญหาทางการเงิน และคุกคามทุกคนในทุกช่วงชีวิต ทำให้หลาย ๆ คน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ หนทางเดียวที่จะทำให้รอดพ้นจาก Money Monsters ได้ก็คือความรู้ด้านการเงินและการลงทุน จากการเรียนรู้และฝึกฝนกับ SET Heroes ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน โดยทุกคนจะได้ฝึกฝนเรียนรู้ ในเรื่องของการวางแผนการเงินไปจนถึงการลงทุน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับ Money Monsters และแก้ปัญหาทางการเงินที่เผชิญอยู่ จนสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“เอาชนะ Money Monsters และเดินทางสู่อิสรภาพการเงินได้ด้วยตัวเอง”

จุดแรก ผู้เขียนอยู่ในโซนของ INVESTORY PLAZA รับบัตร Hero Card แล้วไปเริ่มฝึกฝน หรือถ้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถาม Information ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ได้ทันที แต่ผู้เขียนไม่ได้รับบัตรนะคะ เพราะไปกับหน่วยงานฯ เครือข่าย SET Corner ซึ่งค่อนข้างมีเวลาจำกัดจึงได้แค่ชมผ่าน ๆ แต่พยายามเก็บข้อมูลมาให้ผู้สนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาให้มากที่สุดค่ะ

จุดที่ 2 จะเจอประติมากรรม Bull & Bear สัญลักษณ์แทนภาวะขึ้นลงของตลาดหุ้น หรือที่เรียกว่า ตลาดกระทิง กับ ตลาดหมี ส่วนหมายถึงอะไรนั้น ต้องไปหาคำตอบด้วยตนเองนะคะ

จุดที่ 3 Money Monster Attack จุดนี้จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ และจะมี Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงินที่คอยกัดกินความฝันของคุณ ออกมาอาละวาดเต็มไปหมด สิ่งที่ต้องทำคือเพียงยืนในจุดที่กำหนด และต่อสู้กับเหล่า Money Monsters ให้ได้ อันนี้ผู้เขียนก็ไปลองเล่นมาก็สนุกดีค่ะ

จุดที่ 4 Money Monster Kiosk ทำความรู้จักกับ Money Monsters มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วมีกี่ประเภท พบเจอได้ที่ใดบ้าง เพียงแค่แตะที่ดวงตาของ Money Monsters

จุดที่ 5 Registration วางบัตร Hero Card ที่ได้รับมาแล้วกรอกข้อมูล เพื่อสำรวจหา Money Monsters ภายในตัวคุณจากการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

จุดที่ 6 เข้าสู่โซน INVESTORY LAND จุดนี้เรียกว่า Hero Power เราจะมาคลี่คลายปมเกี่ยวกับ Money Monsters พร้อมเปิดตัวฮีโร่การลงทุน (SET Heroes)

จุดที่ 7 World of SET ตื่นตาตื่นใจกับจิตรกรรมฝาผนัง SET Ecosystem ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างและกลไกการทำงานของตลาดทุน เรียนรู้พัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญของตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

จุดที่ 8 Check & Shock เริ่มต้นสำรวจเป้าหมายการเงินของตนเอง ลองเช็คดูว่าเมื่อถึงวันเกษียณจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ จากการออมเงินต่อเดือน ด้วยอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่?

จุดที่ 9 Life is Investment ทุกช่วงชีวิตมั่นคงด้วยการลงทุน จุดนี้เรามาลองดูกันซิว่า วิธีการลงทุนแบบไหนที่เหมาะสมกับเราในแต่ละช่วงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่มีความสุข เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยหลัก 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล

จุดที่ 10-13  Hero Training Station จะมีรูปปั้น 4 Hero ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ได้แก่

  1. Guardian B ลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงต่ำ รายได้สม่ำเสมอ
  2. Captain S ลงทุนในหุ้น เป็นเจ้าของกิจการดี ๆ มีโอกาสเติบโตพร้อมกิจการ
  3. Pro M ลงทุนในกองทุนรวม ให้เงินเติบโตผ่านมืออาชีพ มีเงินน้อยก็ลงทุนได้
  4. Lady D ซื้อขายอนุพันธ์ ขึ้นก็ใช่ ลงก็ชอบ ตอบโจทย์ทุกภาวะตลาด

(ตัวย่อของ Heroes นั้น ต้องไปหาคำตอบกันเองที่พิพิธภัณฑ์นะคะ)

จุดที่ 14 Asset Allocation “อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวกัน” จุดนี้คุณจะได้รับทราบสไตล์การลงทุนของตัวเอง และสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ก่อนที่จะเข้าไปทดลองซื้อขายหุ้นในห้อง Big Battle

จุดที่ 15 BIG BATTLE เป็นจุดที่ผู้เขียนชอบที่สุด ห้องนี้เป็นเกมจำลองซื้อขายหุ้น เสมือนจริง ทีนี้ล่ะมีเงินเท่าไหร่ จะจัดการซื้อขายยังไง ก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้ว จะเป็นเศรษฐี หรือจะล้มละลาย มาดูกัน!

จุดที่ 16 Hero I am เมื่อคุณผ่านจุดต่าง ๆ มาได้แล้ว มาถึงจุดนี้ คุณจะได้รู้ว่า จริง ๆ แล้ว ใครคือฮีโร่ในชีวิตจริง

จุดสุดท้าย เข้าสู่โซน INVESTORY HALL พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน โดยนำเสนอเนื้อหาที่ต่อยอดจากนิทรรศการถาวร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ การเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ผู้เขียนไม่สามารถที่จะอธิบายข้อมูลการลงทุนได้ทั้งหมดในที่นี้ เพราะข้อมูลการเงินของแต่ละคนแตกต่างกัน การจัดสรรการลงทุนก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนด้วย แต่จะทำอย่างไรให้มีเงินเหลือใช้หลังจากเกษียณ ลองไปค้นหาคำตอบดูด้วยตนเองกับห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไปสนุกกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY นะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าหลังจากนี้ คุณควรจะจัดการการเงิน การลงทุน ของคุณได้อย่างไร…

หลังจากนั้น ผู้เขียนได้เดินทางต่อ เพื่อไปเยี่ยมชมอีก 1 สถานที่ ที่สวยงาม บรรยากาศดี วิวติดแม่น้ำเจ้าพระยา มองเห็นสะพานพระราม 8  เหมาะสำหรับผู้เขียนอย่างเราที่ชอบอ่านหนังสือมาก ๆ อ่านไปมองวิวไป ได้ไอเดียใหม่ ๆ เยอะเลยนะคะ ที่นี่คือ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา เดิมที่นี่คืออาคารโรงพิมพ์ธนบัตร แต่ด้วยสถานที่ที่ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ จึงได้ย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ไปอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม ดังนั้นคณะผู้บริหาร จึงมีความเห็นให้รีโนเวทอาคารหลังเก่านี้ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด จึงเกิดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นค่ะ เยี่ยมไปเลย ที่สำคัญเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางทีมงานจะมีรอบนำชมทั้งหมด 6 รอบต่อวัน หากไปเป็นคณะฯ ต้องติดต่อสอบถามไปก่อนนะคะ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ สามารถเข้าชมได้ทั้งหมด 5 โซน และจะมีโซน VIP ที่จะต้องเสียค่าสมาชิกรายปี 1,500 บาท ซึ่งก็ยังถูกมาก ๆ ถ้าเทียบกับวิวและความรู้ที่จะได้กลัไป มาดูกันค่ะ 5 โซนที่ว่านี้มีอะไรให้เราชมกันบ้าง ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะ แต่จะให้ผู้อ่านได้ดื่มด่ำกับภาพบรรยากาศแทน ภาพจากมือถืออาจจะเก็บความสวยงามได้ไม่หมด ผู้อ่านต้องลองไปสัมผัสด้วยตาของตนเองนะคะ

โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร (ชั้น 2)

เรื่องเล่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ชั้น 2)

นิทรรศการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเงินตรา (ชั้น B1 และ B2)

นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชั้น 1)

โซนที่ 2 ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ประกอบด้วย

แหล่งข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร

Co-working space

นิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

โซนที่ 3 นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

โซนที่ 4 ห้องบริการจดหมายเหตุ

โซนที่ 5 พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรม

สำหรับทรัพยากร และบริการต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางศูนย์การเรียนรู้จัดไว้ให้นั้น สามารถศึกษาได้จากรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ ผู้เขียนเก็บมาให้แล้ว

จบแล้วค่ะ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจกับบทความนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ  ที่นี้ด้วยนะคะ หรือหากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ หรืออยากให้ผู้เขียนปรับปรุงสิ่งใด หรืออยากให้ผู้เขียนถ่ายทอดข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งข้อมูลไว้ใช้ศึกษาค้นคว้าทางด้านใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แล้วพบกันใหม่กับบทความหน้า ผู้เขียนจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนอีก แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา : ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้เขียนและภาพถ่าย : วิชุภรณ์ นลินคันธกุล (บรรณารักษ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019