การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Virtualization and Containerization

คุณวณัช พาดี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Virtualization and Containerization ณ ห้องประชุมดอกคูณ

เมื่อกล่าวถึง Virtualization Technology ที่มีชื่อเสียงมาก นั่นก็คือ VMWare และ Virtual PC ซึ่ง Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น Hyper V และอีกค่ายได้แก่ Citrix ซึ่งการทำงานหลักโดยรวมของ Virtualization Technology ก็คือ มันสามารถจำลองการทำงานของ Computer ขึ้นมาหลาย ๆ เครื่องได้ โดยไม่ใช่แค่จำลองเฉพาะ CPU เท่านั้น แต่ยังสามารถทำการ Run OS หลายระบบได้พร้อมกันบนเครื่องเพียงเครื่องเดียว

ในรูปคือ Physical Machine หรือ Computer เครื่องเดียว กับ Virtual Machine ในการจำลอง Computer หลาย ๆ เครื่อง

ในรูปคือ Virtual Technology วิทยากรได้แนะนำได้แก่ VMware vSphere, Hyper V, Proxmox VE และ Xen Server

 

Docker Enables DevOps

คุณสุชาติ จุลรัตน์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Docker ว่ามันคืออะไร ใช้งานอย่างไร

Docker คืออะไร

Docker เอาไว้ใช้ในการ Control pull and test version of Environment เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือ Environment ให้กับ Software หรือ Application ซึ่งโปรแกรมอาจจะอยู่ใน Environment ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเวลาที่ Developer นำโค๊ดขึ้น Production ก็มักจะเสียเวลาในการติดตั้ง Application ต่าง ๆ ให้กับตัวโปรแกรม ซึ่งบางครั้งเครื่องของ Dev กับ Production นั้นไม่เหมือนกัน จึงก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้งได้ จึงต้องมีตัว Docker นี้มาช่วยนั่นเอง
Docker คือ Tool ตัวนึงที่เรียกว่า Software Container ที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการคลุมหรือห่อ Application ให้อยู่ในรูปแบบของ Container ได้

Container คืออะไร

การที่ติดตั้ง Application ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เรียบร้อยแล้วนั้น ต้องการย้ายไปทำอีกเครื่องนึงให้มีสภาพแวดล้อมหรือ Environment แบบเดียวกัน สิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือการ ห่อ เจ้า Application ต่าง ๆ นี้ให้กลายมาเป็นตัว Container ของ Docker ซึ่งปลายทางที่จะลงก็ต้องลงตัว Docker เพื่อมารองรับเจ้าตัว Container นี้
การใช้งาน Docker จำเป็นต้องรู้ภาษา Linux เพื่อใช้ Command ในการ Control และป้อนคำสั่ง
ซึ่งข้อดีของเจ้า Docker ก็คือ มันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยังรองรับกับทุก Version ของ Application เนื่องจากมันถูกห่อมาให้เป็น Container เพื่อถูกใช้งาน ทำให้การทำงานของ Developer สะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่ข้อเสียที่สำคัญที่วิทยากรได้กำชับไว้นั่นก็คือ ถ้าเกิดพลาดลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนอย่างง่ายได้ซึ่งมือใหม่หรือมือเก่าจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากนั่นเอง


สุดท้ายนี้

ถ้าเครื่องเรา Run Code ได้ แต่เครื่องอื่นที่ต้องการใช้งานทำไมถึง Run Code แล้วจึงเกิด ERROR !!! หรือ ในตอนที่ Dev ทำการ Run Code ได้ แต่พอ Deploy ไปยัง Production ทำไม Run แล้วยังคงเกิด Error !!! Docker ช่วยคุณได้ ขอบคุณครับ

 

 

สามารถเข้าชมบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

? บทความเรื่อง “พาเที่ยวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย คุณวิชุภรณ์ นลินคันธกุล

http://km.li.mahidol.ac.th/kku-service/

 

เขียนโดย

นายปิยวัฒน์ ชวนวารี


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019