โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี


วันนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านชมโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จำนวน 21 คน นักศึกษา MU Guide รุ่น 1-5 จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการจังหวัดชลบุรี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา MU Guide ได้เกิดความรู้ความเข้าใจจึงได้จัดให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในการนำชมต่อไป

การเดินทางพวกเราชาวไกด์พวกเรานัดรวมพลกันที่ด้านข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นพี่ MU Guide (Staff) เตรียมอุปกรณ์ค่ายขึ้นรถ และเช็คจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีการลงทะเบียน รับคู่มือ และจับฉลากบัดดี้ก่อนขึ้นรถ พวกเราออกเดินทางเวลา 7.00 น. เดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเดินทางได้มีการจัดกิจกรรมแนะนำตัว เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักกันตั้งแต่เริ่มเดินทาง

ตามรอย ความดี ในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี อำเภอศรีราชา


พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี จัดแสดงที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากโรงพยาบาลศิริราช และเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 1 ของสภากาชาดไทย ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารพระพันวัสสาขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ในขณะยังไม่มีปีกด้านข้างอาคาร ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี เสด็จประทับเนื่องจากพระองค์ทรงเสียพระทัยในการสูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดา เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาประทับ พระองค์ได้เห็นชาวบ้านเจ็บป่วยจึงมีรับสั่งให้สร้างโรงพยาบาล ซึ่งในครั้งแรกการก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยอยู่ในทะเลเพื่อรับคนป่วยที่มาจากเกาะต่างๆ แต่ปัจจุบันนี้ย้ายมาตั้งบนชายฝั่งไม่ห่างจากบริเวณเดิม (อาคารกลางทะเลในปัจจุบันเคยเป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นการส่วนพระองค์ โดยอาคารบางส่วนเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าพักได้) และมีการส่งหมอและยาไปตามชนบทต่างๆ ซึ่งมีการจำลองเรื่องราวในอดีตไว้ในพิพิธภัณฑ์

ภายในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี มีการจัดแสดงดังนี้


1. จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี และจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้ ซึ่งทำด้วยไม้ชิงชันและหวาย (ซึ่งมีร่องรอยการถูกไฟใหม้จากอุบัติเหตุในสมัยนั้น) เครื่องกระเบื้องชุดสรงพระพักตร์ แจกันทรงสูง เหยือกน้ำ อ่างล้างหน้า กระโถนมีฝาปิด กล่องใส่สบู่ กาน้ำชา (จัดแสดงภายในตู้กระจก) เป็นต้น

2. จัดแสดงเรื่องราวในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีที่ทรงมีต่อการแพทย์เพื่อรักษาประชาชนในชนบท

3. จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระตำหนักที่ประทับในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

4. จัดแสดงเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นอกจากนี้ยังแสดงของใช้ของโรงพยาบาลในสมัยก่อน เช่น ตะเกียงน้ำมัน เตาต้มน้ำทองเหลือง เป็นต้น

พวกเราได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย เห็นตนแบบที่ดี ให้เราได้ปฏิบัติตาม และพวกเรา MU Guide จะดำเนินรอยตามต้นแบบนี้ตลอดไป

รื่นรมย์ ชมภาพในพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ Art in Paradise


เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ วาดโดยจิตรกรชาวเกาหลี นักศึกษา MU Guide จะเห็นแรงบันดาลใจของศิลปินที่ถ่ายทอดผ่านภาพวาด นักศึกษาได้ศึกษาพิพิธภัณฑ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต่างจากรูปแบบที่พวกเราได้สัมผัส เป็นการสร้างประสบการณ์ และสร้างจินตนาการให้พวกเรานำไปประยุกต์ใช้ในการนำชมได้

เดินชม ลมโชยด้วยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอสัตหีบ


ไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคล และอยู่ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทะเลแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งโดยกองทัพเรือ โดยได้รับพระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเราไปถึงก็ฟังบรรยายภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์จะมีจุดจัดแสดงนิทรรศการอยู่บริเวณตามแนวเขาไต่ระดับขึ้นยอดเขา มีวิทยากรประจำแต่ละจุดคอยให้ความรู้


จุดที่หนึ่ง เป็นจุดจำหน่ายตั๋วทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์และข้ามเรือเกาะแสมสาร ฟังบรรยายภาพรวม จำหน่ายของที่ระลึก และร้านกาแฟ

จุดที่สอง เดินขึ้นเขามา จะมีป้ายบอกทางการไปห้องนิทรรศการ อาคารของจุดนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักวิจัยทางด้านธรณีวิทยา ตัวอย่างฟอสซิลชนิดต่างๆ และรูปปั้นไดโนเสาร์มีการขุดพบซากกระดูกฟอสซิลที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จังหวัดขอนแก่น และมีเสียงไดโนเสาร์เมื่อเราเข้าไปในพื้นที่นั้น


จุดที่สาม เดินขึ้นเขาต่อจากนิทรรศการแรก จุดนี้แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในบริเวณเกาะทะเลไทย

จุดที่สี่นี้ทำให้เริ่มรู้สึกเมื่อย เหงื่อเริ่มออก เริ่มต้องการห้องแอร์ (เป็นความคิดของผู้เขียน) จุดนี้แสดงระบบนิเวศน์ของป่า พรรณพืช และสัตว์


และจุดสุดท้าย เป็นการเดินขึ้นตามเส้นทางธรรมชาติไปถึงยอดเขา ได้เห็นวิวที่สวยงาม และมีนิทรรศการจัดแสดงชั่วคราว ซึ่งน้องๆ สนุกกับการเดินทางและเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม

เรียนรู้ดูเรือหลวงจักรีนฤเบศร


เรือหลวงจักรีนฤเบศรห้ามชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม และต้องยื่นบัตรประชาชนให้ตรวจก่อนขึ้นเรือ เมื่อพวกเราได้ขึ้นไปบนเรือพวกเราได้พบพี่ทหารนาวิกโยธินให้การต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งถือว่าเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือไทย เป็นเรือปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลทั้งหมด และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย ชื่อเรือได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “จักรีนฤเบศร” หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง ราชวงศ์จักรี เมื่อขึ้นไปด้านบนของเรือก็จะเป็นลานกว้างๆ ซึ่งอนุญาตให้ถ่ายรูปได้กินลม ชมวิวกับการนั่งรถรางชมสถานที่สำคัญรอบอ่าวนาวิกโยธิน

อ่าวนาวิกโยธินอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในการไปครั้งนี้เราได้พี่ๆ ทหารมาเป็นไกด์นำชมรถราง ซึ่งเราสามารถเรียนรู้การนำชมรถรางของพี่และมาปรับใช้ในการนำชมรถรางของพวกเรา สิ่งที่เราได้คือความสนุกสนานในการเล่าเรื่อง ได้รับรู้เรื่องราวในอดีต และได้เห็นสถานที่ทั้งสถานที่ทำงานของพี่ทหาร บ้านพักทหาร เรือนรับรอง และสถานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้


1. หาดเตยงามที่มีความสวยงาม และสะอาด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว


2. เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบ จากพระราชวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางมาบริเวณหาดเตยงาม เมื่อเสด็จมาถึงหาดเตยงามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้นำธงราชนาวิกโยธินมาปักที่หาดเตยงามแห่งนี้


3. อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเดินเปิดอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของทหารนาวิกโยธิน

4. พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน (พวกเราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมด้านใน)


5. ผาวชิราลงกรณ์ เป็นสถานที่ฝึกไต่หน้าผาของทหารนาวิกโยธิน ได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการสาธิตการไต่หน้าผา


6. บ้านพักและสถานที่ปฏิบัติงานของเหล่าพี่ทหาร ดูร่มรื่น สะอาด และอากาศดีมาก


ในช่วงเวลาที่พวกเราไป พวกเราได้เห็นการฝึกวิ่งของพี่ทหารนาวิกโยธิน ซึ่งเข้มแข็งมาก สู้ สู้ นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติค่ะ

เดินเล่น Mimosa Pattaya : The City of Love

Mimosa Pattaya : The City of Love เป็นสถาปัตยกรรมเมืองโกลมาร์ (Colmar) ประเทศฝรั่งเศส ให้น้องๆ แวะซื้อของเพื่อมอบให้กับบัดดี้และบัดเดอร์ เป็นการตอบแทน ซึ่งในสถานที่นี้มีทั้งของที่ระลึก เสื้อผ้า และอาหาร

SPACE INSPIRIUM


เมื่อพวกเราไปถึง SPACE INSPIRIUM มีพี่วิทยากรมาให้การต้อนรับ และเล่าเรื่องราวภาพรวมในการจัดแสดง และเมื่อพวกเราได้เข้าไปยังโซนต่างๆ ก็ได้รับความรู้มากมาย

โซนที่ 1 Universe : กำเนิดเอกภพ เป็นการเรียนรู้จุดกำเนิดของโลก และดวงดาว (ระบบสุริยะจักรวาล) จากการบอกเล่าเรื่องจากพี่วิทยากร

โซนที่ 2 Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ จะเห็นยานอวกาศในแต่ละยุค บุคคลและสัตว์ที่ได้เดินทางไปกับยานอวกาศ


โซนที่ 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ จะมีการนำเสนอสิ่งของเครื่องใช้ อาหารที่นักบินอวกาศได้ใช้เพื่อการดำรงชีวิตเมื่อต้องขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนยานอวกาศโซนที่ 4 Space Station : สถานีอวกาศ จะมีการนำเสนอในส่วนของข้อมูลดาวเทียม หน้าที่ภารกิจ รูปแบบ ลักษณะของดาวเทียมในยุคต่างๆ อีกทั้งยังมีการบอกเล่าเรื่องราวของการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ


โซนที่ 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ 3 มิติ มีการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับอวกาศผ่านภาพยนต์ 3 มิติ ที่จะอธิบายและบอกเล่าเรื่องของดาวเทียมและดวงดาวบนอวกาศมากมาย


โซนที่ 6 Satellite : ดาวเทียม เป็นการนำเสนอเรื่องของโครงสร้างดาวเทียม และประวัติความเป็นมาของดาวเทียมที่สำคัญ

โซนที่ 7 Geo Informatics : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีการนำเสนอเรื่องของภูมิศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีที่คล้ายกับการฉายภาพจากดาวเทียม (เหมือน Google Map)

โซนที่ 8 Remote Sensing : การรับรู้จากระยะไกล เป็นการนำเสนอเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานความร้อน พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า และนำเสนอในเรื่องของการใช้สีในการแยกแยะระดับและรูปแบบของภูมิประเทศได้

โซนที่ 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำร่องโลก เป็นการนำเสนอข้อมูลของระบบดาวเทียมนำร่อง

โซนที่ 10 Geographic Information System : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นโซนที่นำเสนอเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยนำเสนอผ่านการให้ผู้เข้าชมจำลองสร้างแผนที่เมืองด้วยตนเอง

โซนที่ 11 GISTDA My House เป็นการจำลองสถานที่สำคัญบนโลกด้วยภาพจำลองมุมมองเสมือนจริง ราวกับผู้เข้าชมได้ไปยืนอยู่ ณ สถานที่นั้น

โซนที่ 12 Geo Informatics Application นำเสนอข้อมูลการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ด้วยการใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย โดยนำเสนอผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกร

โซนที่ 13 Application for Tomorrow มีการนำเสนอภาพสถานที่พร้อมคำบรรยายด้วยมุมมองแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นภาพสถานที่และสัมผัสได้เสมือนจริง

ในทุก ๆ วันที่เราอยู่ด้วยกัน เราได้มีประสบการณ์ร่วมกัน ตอนเย็นเราได้ทำกิจกรรมสันทนาการ และสรุปถอดบทเรียนที่ได้จากน้อง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมด้าย 5 สี เพื่อบอกความรู้สึกถึงกัน นอกจากนี้พวกเราได้ทำข้อสอบ Pre-Test และ Post Test เพื่อวัดความรู้ที่ได้จากการมาค่ายครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาส และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้พวกเรานักศึกษา MU Guide ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองนะคะ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019