MU International Night 2016


ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ได้มีโอกาสร่วมงาน MU International Night ของมหาวิทยาลัยมหิดล (รับชมภาพกิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ คลิก)  ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้คือกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีการศึกษานี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Harmony in Diversity”กำหนดจัดงาน MU International Night 2016 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.-20.30 น. ณ ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน MU International Night ภายใต้บรรยากาศการน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยเสด็จสู่สวรรคาลัย รูปแบบการจัดงานมีการจัดนิทรรศน์การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ชื่อหัวข้อว่า “FOREVER IN OUR HEARTS, FOREVER OUR KING”
ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติหลากหลายคณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล การสมัครเข้าร่วมงานสามารถทำได้โดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (คลิก)ผู้เขียนนำภาพบรรยากาศของงานนี้มาให้ชมกันครับ
เริ่มแรกเมื่อมาถึงภายในงานจะเจอกับจุดลงทะเบียนเพื่อเช็ครายชื่อจากเว็บไซต์แล้วเซ็นชื่อรับของที่ระลึก ของที่ระลึกในปีนี้แจกสองอย่างคือหนึ่งเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ผลิตโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิลสองเป็นพวงกุญแจรูปแบบจิ๊กซอซึ่งจะมีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ไว้อยู่สวยงาม

เมื่อผ่านจุดลงทะเบียนจะเป็นซุ้มของอาหารแต่ล่ะชาติซึ่งจัดไว้เรียงรายเยอะมากที่สำคัญน่าทานทุกร้านนี่เป็นเพียงภาพส่วนนึงของซุ้มร้านอาหารที่เตรียมมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรส
ซุ้มนี้เป็นซุ้มอาหารจากประเทศพม่าครับ
ต่อมาก็ซุ้มของประเทศเวียดนามอันนี้ของประเทศอินโดนีเชียหอยทอดหอมกรอบอร่อยมากครับผู้เขียนได้ชิมแล้วเยี่ยมเลยเคบับเพิ่งเรื่มปรุงครับ

ปีนี้พิเศษเป็นปีแรกที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมจัดแสดงซุ้มประชาสัมพันธ์ mobile application “Mahidol Libraries e-Journals” โดยทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดฯ และมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มโดยการนำของทีมงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และน้องๆ mu guide ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
ซุ้มประชาสัมพันธ์ mobile application “Mahidol Libraries e-Journals” ของหอสมุดฯ
ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มโดยการนำของทีมงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และน้องๆ mu guide

ประธานเปิดงานในครั้งนี้คือศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อประธานมาถึงภายในงาน ผู้ที่ให้การตอนรับท่านประธานก็คือ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแวะชมซุ้มประชาสมัพันธ์ mobile application ของหอสมุดฯ
เวทีจัดงาน MU International Night ในปีนี้จัดอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงานมีการจับฉลากชิงรางวัล (lucky draw ) ให้กับผู้ร่วมเข้างานทุกท่านได้ลุ้นกับของรางวัลมากมาย
ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
โต๊ะ VIP สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การแสดงและกิจกรรมมากมายที่ขนมาให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันอาทิ

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักร้องจาก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การแสดงโขน

การแสดงของชาติอาเซียนชุดที่ 1

การแสดงของชาติอาเซียนชุดที่ 2
กิจกรรมการประกวด Mr. and Ms. MU International Night 2016 โดยตัดสินโดยทีมกรรมการผู้ทรงเกียรติ  ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกเชิญให้เป็นผู้จับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในงานนี้ครับ

กิจกรรมแจกรางวัลที่น่าสนใจอีกกิจกรรมนึงภายในงานนี้ก็คือการจับกลุ่มชาวต่างชาติตามโจทย์ที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้แต่ล่ะกลุ่มต่อพวงกุญแจจิ๊กซอที่ได้รับแจกตอนลงทะเบียนเข้างานซึ่งแต่ล่ะท่านจะได้พวงกุญแจจิ๊กซอที่พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษต่างกัน โดยกติกาการร่วมสนุกก็คือให้ผู้ร่วมงานต่างชาติทุกท่านไปหาเพื่อนชาวต่างชาติประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของตนเองโดยไม่ให้ซ้ำกันแล้วต่อพวงกุญแจจิ๊กซอให้ได้ตามโจทย์นั้นๆ กลุ่มไหนทำได้ก็ได้รับของรางวัลแจกชุดใหญ่กันไปเลย เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสรรค์ให้ภายในงานเป็นอย่างมาก

และก็มาถึงกิจกรรมท้ายๆของงานกันแล้ว นั้นก็คือการประกาศผลการตัดสินผู้ที่ชนะการประกวด Mr. and Ms. MU International Night 2016 ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้ตำแหน่งดังกล่าวคือ Mr. Sadeep Medhasi นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายชาย) และ Miss Nattira Sukboon นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ฝ่ายหญิง) ได้เงินรางวัลและประกาศนียบัตรเป็นของที่ระลึก มอบรางวัลโดยดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ขอปิดท้ายกันไปด้วยการแสดงรำวงมาตรฐานของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดก่อนปิดงานครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ขอขอบคุณกองวิเทศสัมพันธ์ คณะทำงานเบื้องหลังการจัดงานในครั้งนี้
ขอขอบคุณ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงบนเวทีทั้งหมดภายในงานนี้ ซึ่งจัดออกมาได้อย่างประทับใจผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมากครับ
ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ


ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ mobile appliction “Mahidol Libraries e-Journals” ของหอสมุดฯ ได้รับการตอบรับและให้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในการนี้หอสมุดฯได้แนะนำการติดตั้งและใช้งาน application ดังกล่าว ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย ร่วมทั้งได้แจกแบบสอบถามต่อผู้ใช้งานซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ถึงผลของการใช้งานต่อไป ผู้เขียนขอขอบคุณ น้องบอส นายวนาพล แช่มสุขี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) น้องแอมป์ นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา (นักเอกสารสนเทศ) ของหอสมุดฯ ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ ขอบคุณน้องกล้วย นางสาวศิรินาฎ เป้ากลางไพร ( mu guide) ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างชาติได้ดีอีกคนหนึ่งครับ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019