รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ


รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยรับอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม เริ่มงานโดยท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และให้ทุกมหาวิทยาลัยแนะนำตัว อธิบายแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการให้บริการของแต่ละห้องสมุดในเบื้องต้น และบอกนวัตกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือกำลังพัฒนาอะไรอยู่ หลังจากนั้นผู้อำนวยการได้บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องสมุด อาทิเช่น

  • การจัดทำ Network Backbone เพื่อรองรับการใช้งาน Internet และท่อนำสัญญาณให้รองรับความเร็วในขนาด 10 Gbps
  • การติดตั้ง Access Point เพื่อรองรับการใช้งาน internet แบบไร้สาย จำนวนทั้งหมด 650 จุด
  • การเปลี่ยนอุปกรณ์ Switch แบบ 10/100 ทั้งหมด ให้เป็นแบบ Gigabit Switch เพื่อรองรับการส่งสัญญาณภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความเร็วสูงขึ้น
  • การจัดตั้ง Host Server ทำเป็นแบบ Virtualization โดยเก็บข้อมูลที่ Data Center ของมหาวิทยาลัย
  • การจัดทำ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ที่รองรับได้ไม่น้อยกว่า 200 users
  • การเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิดแบบเดิมให้เป็นแบบ IP Camera ทั้งหมด ภายในปี 2562
  • เน้นการพัฒนาภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปทางด้าน Java Developer และพัฒนาในรูปแบบของ Mobile Application ให้มากขึ้น

นอกจากนั้นท่านผู้อำนวยการยังกล่าวว่า สิ่งที่ต้องการเป็นอันดับแรก ๆ ในองค์กร คือ Business Analysis นักวิเคราะห์ระบบเพื่อแก้ปัญหา/ตอบโจทย์ที่ต้องการในองค์กร และได้แนะนำวัฒนธรรมองค์กร 3 ข้อที่ควรปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของวัฒนธรรมองค์กรดังนี้

1. งานต้องง่าย (simple work) คือ การทำงานทุกอย่างต้องง่ายและไม่ซับซ้อน
2. งานต้องปฏิบัติได้ (practical work) คือ การทำงานทุกอย่างต้องสามารถเข้าถึงและปฏิบัติได้ทุกระดับ
3. งานต้องประหยัด (economical work) คือ การทำงานทุกอย่างต้องคำนึงถึงการประหยัดและความคุ้มค่า

ภายหลังการกล่าวเปิดงานของท่านผู้อำนวยการ ก็เริ่มต้นแนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้งาน LINE Chat Bot ในเบื้องต้น เพื่อการใช้งานภายในห้องสมุด 

หัวข้อที่ 1 LINE Chat Bot: Messaging API
โดยผู้สอนคือ คุณชัยพร คำเจริญคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


คุณชัยพร คำเจริญคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ วิทยากรบรรยาย

เริ่มสอนตั้งแต่การสมัคร Line Developer และข้อห้ามสำคัญสำหรับการสร้าง Line Bot นั่นก็คือ ถ้าใช้ LINE@ ขององค์กรสมัคร Developer จะเสียสถานะจากการเป็น LINE@ เป็น LINE ธรรมดา

 

 

ภาพแสดงตัวอย่างของ Line Bot ที่พัฒนาโปรแกรม และสร้างโดยสำนักหอสมุดของม.นเรศวร ซึ่งทาง ม.นเรศวรได้ให้ API เพื่อทดสอบการใช้งาน มาเชื่อมต่อกับ Bot ที่ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน ได้ทดลองสร้างขึ้นมา

 

 

หัวข้อที่ 2 ของการบรรยายก็จะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Line Notify

โดย คุณเกดิษฐ เกิดโภคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด)

ซึ่งที่หอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้สร้างปุ่มกดเรียก พนักงานที่เชื่อมกับ Line Notify เมื่อมี User กดปุ่มที่อุปกรณ์จะส่งสัญญาณจากเครื่องไปที่ Line Notify ของพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบว่ามีการเรียกที่จุดไหน โดยตัวอุปกรณ์ใช้ Arduino เป็นตัวส่งสัญญาณ

 

เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประตูเข้าออกของที่นี่ใช้ RFID และมีการใช้เครื่องตรวจ RFID กับแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจจับผู้ที่นำหนังสือออกจากหอสมุด ซึ่งจะมีโทษคือถูกพักการเรียน

และภาพที่เห็นด้านล่างนี้ก็คือ “เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ” โดยใช้ RFID ในการตรวจรับหนังสือ

 

 

ด้านหลังของเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติมีเครื่องจำแนกหนังสือผ่าน RFID และส่งไปยังถาดรถเข็นเพื่อนำไปเก็บต่อไป

ในแต่ละชั้นจะมีตู้ล็อคเกอร์อัตโนมัติไว้ใช้ในการเก็บของและสัมภาระโดยใช้บัตร RFID ในการใช้งาน

 

ชั้น 2 จะเป็นบริการยืม-คืน ตอบคำถามช่วยค้นคว้า อินเตอร์เน็ต หนังสือแนะนำ หนังสือพิมพ์ วารสารแนะนำ

 

 

 

 

 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สืบค้นเมื่อหาหนังสือไม่เจอ ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งของหนังสือที่สืบค้นได้ (ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย)

 

และบริการแจ้งหาหนังสือผ่าน QR code ลิงค์ไปหาพนักงานโดยกรอกในฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลไปให้พนักงานอีกที

ชั้น 3 จะเป็นบริการสื่อโสต มัลติมีเดีย และ ห้อง Co-working

ห้องดูหนังฟังเพลงผ่าน Smart TV มีหูฟังครอบหูให้

 

ห้องศึกษาค้นคว้า มีทั้งหมด 23 ห้อง (เยอะมาก) ผู้ใช้สามารถจองห้องตั้งแต่กี่คนก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ จำนวนคนในการเข้าใช้งาน และไม่จำกัดเวลาการใช้ห้อง ใช้ RFID ในการเปิดประตู ต้องไปแลกบัตรที่เคาน์เตอร์พนักงาน

ชั้น 6 เป็นชั้นวิทยานิพนธ์ และถ่ายเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกดเรียกเจ้าหน้าที่ผ่าน Line ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สื่อสาร ระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหาเจ้าหน้าที่ไม่พบในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งภายหลังการกดปุ่มเจ้าเครื่องนี้ เจ้าหน้าที่จะมาเจอผู้ใช้บริการภายใน 5 นาที (WOW)

เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง

บนอาคารหอสมุดยังมี แผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการลดใช้พลังงานอีกด้วย

เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

หลังจากชมหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรเสร็จแล้วทีมสำนักหอสมุดจึงได้พาชม ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีน้องนักศึกษาสาว (เป็นผู้อาสานำชม) คอยบรรยายและอธิบายประวัติศาสตร์ตลอดทาง (สวยพี่สวย)


แล้วจึงพามาสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นทีมสำนักหอสมุดได้พาผู้เข้าประชุมมากราบสักการะบูชาพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
1. ทำให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
2. ทำให้ทราบถึงแนวทางการเลือกใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานของแต่ละระบบ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม
3. เป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสารนิเทศกับห้องสมุดต่าง ๆ ภายในประเทศไทย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019