การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8


สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

รายละเอียดการประชุมวิชาการ PULINET 2018

ในการประชุมวิชาการ PULINET ในครั้งนี้ มีบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่านส่งผลงานและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน รูปแบบการนำเสนอ กลุ่มหัวข้อ
1. นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ORAL KM
2. ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ORAL CRM
3. นางสาวศุภารนันท์ กาญจนวาหะ การสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่า POSTER IT

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ของบุคลากรทั้ง 3 ท่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ผลงานของผู้เขียนชื่อเรื่อง “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยเป็นการนำเสนอผลงานด้วยวาจาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 (วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561)

 • งานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว
บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 3 ท่านที่เดินทางมานำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม PULINET ครั้งที่ 8
 • เวลา 8.30น. ทีมมหิดลเดินทางมาลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว

 • เวลา 9.00น. เข้าสู่งานพิธีการมีการฉายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อมาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครพนมกล่าวรายงานการจัดประชุม และอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมกล่าวต้อนรับ เปิดการประชุมวิชาการ

 • หลังจากพิธีเปิดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 มีการบรรยายทางวิชาการ 3 หัวข้อดังต่อไปนี้

– การบรรยายเรื่อง Library of Things: Digital Humanities โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
– การบรรยายเรื่อง Library of Things: ฺBig Data โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
– การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “User Experience: The Main Key in e-Resources Acquisition from the Library” โดย Mr.Vincent Cheah, Senior Product Manager, Gale

ผู้เขียนสนใจหัวข้อการบรรยายเรื่อง Library of Things: ฺBig Data โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ขอสรุปความที่ได้จากการฟังบรรยายดังนี้ครับ

เอกสารการบรรยายเรื่อง Library of Things: Big Data โดย รองศาสตราจารย์ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกที่รูปภาพ)

ในปัจจุบันยังคงต้องมีห้องสมุดไหม? แวดวงวิชาชีพห้องสมุดตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก BIG DATA เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวัน ถ้าห้องสมุดปรับตัวไม่ทัน ห้องสมุดจะไม่สามารถดึงประโยชน์ของนวัตกรรมตัวนี้มาใช้งานได้ เทคโนโลยีสมัยเก่าหลายย่างได้ถูก disrupt ไป เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร(คู่สร้างคู่สม) แผนที่ กล้องถ่ายรูป เครื่องคิดเลข ธนาคาร เป็นต้น ถ้าเราไม่สนใจข้อมูล BIG DATA เราจะกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูก Disrupt

นิยาม BIG DATA คือเทคโนโลยีทีมีขนาดของข้อมูลมหาศาล BIG DATA คือข้อมูลที่มีพฤติกรรมอยู่ 4 แบบ
1. Volume ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก
2. Velocity ข้อมูลที่มีความเร็วมาก
3. Variety ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
4. Veracity ข้อมูลที่มีความสับสน

สิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับ BIG DATA คือการ Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลที่หลังไหลเข้ามาอย่างมหาศาลเพื่อให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่างการใช้ BIG DATA ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • BIG DATA ช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยวิเคราะห์ว่าควรซื้อโปรดักท์ใดที่จะตอบโจทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสิ่งที่จะลงทุนต้องไปในทิศทางเดียวกัน

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ BIG DATA วิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเป็น Medical Hub ของภาคอีสาน มีโอกาสสำเร็จ 50% เพราะเนื้อหาทางด้านการวิจัยทางด้านการแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นที่สุด เราได้ไอ้เดียจาก CMU Scholar นำมาต่อยอดทำให้เรารู้ว่าความสำเร็จของงานวิจัยแต่เรื่องที่สำคัญของมหาวิทยลัยขอนแก่นคืออะไร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเก่งเรื่องอะไร

 • BIG DATA ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบริการ Smart Purse บริการปริ้นเอกสารของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกการ Tracking พฤติกรรมลูกคhาว่าชอบ Copy เอกสารมากกว่าการปริ้น

 • BIG DATA ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบริการห้องสมุดของนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการห้องสมุด 24 ชม.
 • สำรวจพฤติกรรมด้วยประตูทางเข้า
 • ใช้กล้อง CCTV Tracking ผู้ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย

 • และสุดท้าย BIG DATA ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการทิ้งขยะของผู้ใช้บริการจนนำข้อมูลไปพัฒนาถังขยะอัจฉริยะช่วยให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าถังขยะเต็มแล้ว

บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 (วันพุธที่ 10 มกราคม 2561)

 • ในวันที่สองของการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 ผู้เขียนนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” ในเวลา 9.00 น.  เป็นการนำเสนอผลงานด้วยวาจาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ใช้เวลา 10 นาที ตอบข้อซักถามอีก 5 นาทีครับ ณ ห้องยูงทอง โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม
เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที (คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด)

บทนำ

บทความนี้นำเสนอแนวปฏิบัติในการรวบรวมและการเผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด กรณีศึกษาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ทรัพยากรผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Repository for Open Educational Resources) ที่เว็บไซต์ http://oer.learn.in.th ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระยะเวลา 3 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติในการรวบรวมและเผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จากการจัดทำโครงการMahidol Libraries OER ในระยะเวลา 3 เดือน

ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง”คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
บรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องยูงทอง โรงแรมฟอจูนท์ จังหวัดนครพนม
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 3 ท่านที่เดินทางมานำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม PULINET ครั้งที่ 8

ความประทับใจ

ขอขอบคุณภาพจากเฟชบุคอาจารย์บุญเลิศครับ
ขอขอบคุณภาพจากเฟชบุคอาจารย์รวีวรรณครับ
ขอขอบคุณภาพจากเฟชบุคอาจารย์รวีวรรณครับ

งานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งต่อไป สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2019 ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Together We Share โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 15 คน รับมอบธงสัญลักษณ์ PULINET แล้วพบกันในงาน PULINET ครั้งหน้านะครับ

ขอบคุณภาพจากเฟชบุคแฟนเพจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ทัศนศึกษาจังหวัดนครพนม

ผู้เขียนได้มีโอกาสทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆของจังหวัดนครพนมหลายแห่ง ซึ่งมีความสวยงามอาทิ เช่น

 • พระธาตุพนม
 • หอนาฬิกา จังหวัดนครพนม
 • บ้านท่านโฮจิมินห์
 • ลานพญานาคริมโขง

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบคุณคณะจัดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 8 และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้จัดทำโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถนำข้อมูลโครงการดังกล่าวมาเขียนเป็นผลงานวิชาการได้ และยังเป็นที่ปรึกษาในการเขียนผลงานวิชาการในครั้งนี้ อีกทั้งช่วยผู้เขียนเรียบเรียงข้อมูลในผลงานวิชาการให้ผลงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ที่เชิญชวนหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และให้ข้อมูลคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดกับผู้เขียนเพื่อนำมาจัดทำพรีเซนเทชั่นในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณครับ

ขอขอบคุณคณะทำงานโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จ

ขอขอบคุณ คุณอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางและเอกสารการเงิน อำนวยความสะดวกต่อผู้เขียนในการเดินทางไปประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับ

ขอขอบคุณบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่ให้กำลังใจผู้เขียนในการมานำเสนอผลงานในครั้งนี้


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019