รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020


สวัสดีค่ะ บทความนี้ผู้เขียนจะมาเล่าประสบการณ์บวกความประทับใจจากความสำเร็จของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ 

สำหรับผลงานที่ผู้เขียนได้รับรางวัลนั้นชื่อผลงาน เรื่อง “พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทำโดย คุณอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน (ผู้เขียน) และ ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที ค่ะ ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) ซึ่งรายละเอียดของการประชุมมีดังนี้ค่ะ

การจัดประชุมในครั้งนี้ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ภายใต้กรอบแนวคิด PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World” การประชุมวิชาการ PULINET จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ให้กับบุคลากรในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป การนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอโดยวาจา และโปสเตอร์ แต่ละรูปแบบการนำเสนอแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  1. การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)
  2. การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design)
  3. การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)
เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020

การเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่ (วันที่ 7 มกราคม 2563)

เริ่มต้นที่การเดินทางกันนะคะ การเดินทางในครั้งนี้มีผู้เขียน และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ รวม 6 ท่าน เราเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งสู่สนามบินหาดใหญ่ เดินทางด้วยสายการบิน Airasia ค่ะ ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วค่ะ แต่เที่ยวบินขาไปนี้แอบดีเลย์นิดนึงค่ะ เลื่อนบินไปครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ค่ะ พอถึงสนามบินหาดใหญ่ พวกเราเช่ารถที่สนามบินเพื่อเข้าตัวเมืองหาดใหญ่กันค่ะ ค่าบริการคนละ 100 บาท ครั้งนี้เราพักกันที่โรงแรม B2 หาดใหญ่ พรีเมียร์ค่ะ ต้องบอกคนขับนะคะว่า B2 ป้ายฟ้าค่ะไม่ใช่ป้ายส้ม เพราะโรงแรมชื่อ B2 มี 2 ที่ค่ะ มีป้ายส้มอยู่ใกล้ๆกันคะ ที่พักสะอาด ห้องกว้างนอนหลับสบายด้วยค่ะ (ต้องขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ คุณพรจิตต์ หมีงาม ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ ที่จองโรงแรมนี้ให้กับพวกเรา ^^)

พระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่หันหน้าออกสู่เมืองหาดใหญ่

เพราะทุกนาทีมีคุณค่าสำหรับการแสวงหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พอเช็คอินเอากระเป๋าเก็บเข้าที่พักเสร็จแล้ว พวกเราก็ไม่รอช้า จุดหมายแรกที่เราจะเดินทางไปคือ “เขาคอหงส์” เป็นภูเขาที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีพระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่เมืองหาดใหญ่มีลักษณะสง่างามมากๆ ค่ะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่สักการะบูชาของชาวหาดใหญ่ค่ะ ผู้เขียนได้มีโอกาสกราบขอพรพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลมาด้วยนะคะ

จุดชมพระอาทิตย์ตก”เขาคอหงส์”

นอกจากนี้ “เขาคอหงส์” ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากค่ะ ผู้เขียนเดินทางไปช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกพอดีเลยค่ะ เลยขอเก็บภาพมาฝากกันนะคะ ได้กราบขอพรพระ และชมวิวเมืองหาดใหญ่ที่สวยงามกันแล้ว วันต่อไปเราไปชมบรรยากาศการประชุมวิชาการ PULINET 2020 กันนะคะ

บรรยากาศวันแรกของงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 10 (วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563)

เริ่มวันแรกของการประชุม พวกเราทีมนำเสนอผลงานวิชาการจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มาลงทะเบียน และรับของที่ระลึกที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล สถานที่จัดงานประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับถ่ายรูปหน้างานเป็นที่ระลึกกับนกฮูก “ลิบซี่กับลิบซ่า” มาสคอตสุดแสนน่ารักของการประชุมนี้

ทีมนำเสนอผลงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 โดยมี ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานในพิธี

หลังจากพิธีเปิดก็เป็นการบรรยายพิเศษโดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายเรื่อง Library Transformation in a Disrupted World ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ผู้เขียนนำเอกสารประกอบการบรรยายมาฝากด้วยนะคะ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ คลิก

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

ต่อมาเป็นบรรยายพิเศษเรื่อง The Next Generation Library Beyond a Disrupted World โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก

จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน และเป็นการบรรยายช่วงบ่ายค่ะ โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) บรรยายเรื่อง Library as a Lifelong Learning Park เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก สำหรับการบรรยายพิเศษทุกเรื่องภายในการประชุม PULINET 2020 ผู้อ่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook Pulinet2020 ค่ะ

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (ประเภทโปสเตอร์)

กำหนดการช่วงเย็นเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ซึ่งการประชุมวิชาการ PULINET 2020 ในครั้งนี้ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ คุณพรจิตต์ หมีงาม ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ด้วยค่ะ

ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ คุณพรจิตต์ หมีงาม เป็นกรรมการให้คะแนนการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯคุณพรจิตต์ หมีงาม เป็นกรรมการให้คะแนนการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์

ต่อมาช่วงค่ำ เป็นงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูมค่ะ การแสดงบนเวทีสนุกสนานสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ

บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 10 (วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563)

สำหรับวันนี้ ช่วงเช้าเวลา 8.00 – 12.00 น. เป็นการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายของผู้เขียนค่ะ ที่ห้องห้องแกรนด์บอลรูม B จัดอยู่ในกลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) ซึ่งในกลุ่ม CRM นี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนการนำเสนอของกลุ่ม CRM จำนวน 4 ท่าน และมีผลงานวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 20 บทความ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  1. ผศ. ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  3. นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด บางเขน วิทยาเขตบางเขน
  4. นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เขียนนำเสนอผลงานเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มค่ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ให้ความสนใจ และซักถามเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอนี้ค่ะ ผู้เขียนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็สามารถบรรยายผลงานภายในเวลาที่กำหนด คือ 8 นาทีได้อย่างพอดิบพอดีค่ะ สำหรับผลงานที่ไปนำเสนอชื่อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้เว็บ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทำโดย คุณอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน (ผู้เขียน) และ ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที โดยสรุปมีดังนี้ค่ะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน คือ นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพฤติกรรมพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสมาร์ทโฟน และใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (MU WIFI) ผ่านเว็บเบราเซอร์ Google Chrome ความถี่ในการใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน และใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที ใช้ประโยชน์ในการค้นหาหนังสือ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ คือ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ คุณภาพเว็บไซต์ ความพึงพอใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อความภักดีต่อเว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้ฯ อย่างมีนัยสำคัญ

จบการนำเสนอผลงาน พักรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะ ช่วงบ่ายจะเป็นการประกาศผลรางวัลนำเสนอค่ะ

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย และโปสเตอร์

เวลา 14.00 – 14.45 น. เข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะกับการประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม PULINET 2020 ค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าผลงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไหนจะได้รางวัลการนำเสนอผลงานกันบ้างนะคะ

พิธีกรเริ่มประกาศผลรางวัลนำเสนอ

รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020 ได้แก่…

ผู้เขียน และคุณสิขริน สุวรรณนที ได้รับรางวัลระดับดี กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020 ค่ะ ตื่นเต้น และดีใจมากๆ เลยค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าจริงๆ กับความทุ่มเททำงาน ศึกษา ค้นคว้า และการเขียนผลงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มานำเสนอในครั้งนี้มากๆ ค่ะ

ผู้เขียนและคุณสิขริน สุวรรณนที ขึ้นรับรางวัลร่วมกันค่ะ
โล่รางวัลผลงานระดับดี PULINET2020

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ประเภทบรรยายคือผลงานชื่อเรื่อง “การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model” ผู้นำเสนอคือ คุณทิพวรรณ สุขรวย และคุณจิตราภรณ์ ชัยมณี จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เขียนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

สรุปภาพรวมในการประชุมวิชาการ PULINET 2020 ในครั้งนี้นะคะ มีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ รวมทั้งหมด 103 ผลงานค่ะ แบ่งเป็นผลงานประเภทบรรยาย 41 ผลงาน และผลงานประเภทโปสเตอร์ 62 ผลงาน ทั้ง 103 ผลงานมาจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย 31 แห่งค่ะ และผลงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 18 ผลงานค่ะ ผู้เขียนขอเสนอรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ค่ะ

ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงาน ประเภทบรรยาย
ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์

พิธีปิดงานประชุมวิชาการ PULINET 2020

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานประชุม PULINET 2020 กันแล้วค่ะ ในส่วนของพิธีปิดเป็นการมอบธงให้แก่เจ้าภาพปีถัดไป คือสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่ะ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดงาน

พิธีปิดและมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป

แล้วพบกันใหม่ที่งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กันนะเจ้า

ทัศนศึกษาเมืองหาดใหญ่ – สงขลา (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563)

ก่อนเดินทางกลับผู้เขียนมีโอกาสท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่ และตัวเมืองสงขลาค่ะ ขอนำภาพประทับใจมาฝากกันค่ะ

ของกินของอร่อยที่หาดใหญ่

สถานีชุมทางหาดใหญ่

หอนาฬิกา – ตลาดกิมหยง

เกาะยอ ทะเลสาบสงขลา

เขาตังกวน สงขลา

หาดสมิหลา สงขลา

ถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา

สุดท้ายนี้…

ผู้เขียนขอขอบคุณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณทีมผู้จัดงาน ทุกๆท่าน ขอบคุณคุณทิตยา จันทร์สุข นักวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์) สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ประสานงานให้ทุกๆๆ เรื่องด้วยนะคะ  

ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ประเภทบรรยาย การประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 10 ที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ กับผู้เขียน ขอขอบพระคุณค่ะ

ขอขอบพระคุณ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สร้างแรงขับในการเขียนผลงานวิชาการการประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 10 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

ขอขอบคุณบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่คอยให้กำลังใจผ่านทางกาย ทางวาจา และทางใจให้กับผู้เขียนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ คุณอาทิตยา ทรัพย์สิน ที่ช่วยดำเนินการจัดการถ่ายภาพโล่รางวัล และคุณมนตรี เล้าหะชัย สำหรับภาพถ่ายสวยๆ ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทั้ง 6 (รวมผู้เขียน) ด้วยนะคะ

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที นักวิชาการสารสนเทศ ผู้เขียนบทความ และรับรางวัลร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ภาพ : การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 มนตรี เล้าหะชัย และสิขริน สุวรรณนที


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019