การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature (Springer Link)


งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เชิญชวนผู้ใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature ผ่านโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users (วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

       

Platform สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล Springer Nature มีอยู่ 2 Platform

 1. สำหรับการเข้าถึง journals, books, series, protocols และ reference works  Springer Nature ( https://link.springer.com )
 2. Springer Protocols ( www.springerprotocols.com ) เหมาะสำหรับผู้ใช้ในทางด้านแพทย์ วิทยาศาสตร์

——————————————————————————————————————-

https://link.springer.com

:: หน้าแรก ::

 1. Featured Journals และ Features Books – วารสารและหนังสือแนะนำ อาจเป็นวารสาร/หนังสือใหม่ หรือวารสาร/หนังสือที่มีจำนวนการเข้าใช้สูง
 2. Browse by Discipline จำแนกตามสาขาวิชา แสดงผลลัพธ์ทุก Content Type
 3. การ Search Document โดยจำแนกตาม Content Type

——————————————————————————————————————-

:: B
rowse by Discipline ::

1. Include Preview-Only content – กดเครื่องหมายถูกออก จะแสดงผลลัพธ์เฉพาะวารสารที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ
2. Content Type – เป็นการ Refine ผลลัพธ์การค้นหาให้แคบขึ้นตามรูปแบบ Document ที่ต้องการ
ข้อควรรู้ : Book จะเชื่อมโยงกับ Chapter เช่น มีจำนวน Chapter 111,906 คือมาจาก Book ที่มีจำนวน 6,545 และ Journal เชื่อมโยงกับ Article
3. Subdiscipline – จำแนกเนื้อหาย่อยภายใน Discipline
4. Language – เลือกภาษาของ Document ที่ต้องการ
5. Sort By – เรียงลำดับผลการค้นหา
6. Date Published – เลือกปีที่ตีพิมพ์
7. Document Search Results – Export ผลการสืบค้นออกมาเป็นไฟล์ Excel


 

:: การ Search Document โดยจำแนกตาม Content Type ::

Journals
วารสารในฐานข้อมูล Springer Nature มี 2 รูปแบบคือ
1. Springer Journal Archive – มีตั้งแต่ V.1 Issue 1 ที่ก่อตั้ง ถึงปี 1996
2. Contemporary – ตั้งแต่ปี 1997 – present

เมื่อคลิกเลือกที่ Journals จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง แสดงจำนวน Journals ทั้งหมด 

 


1. View Journal History – ประวัติของ Journal
2. แสดงรายละเอียดของ Journal
3. Browse Volumes & Issues – เลือก Volumes & Issues  ที่ต้องการ
4. แสดงรายชื่อของ Latest Articles

เมื่อคลิกเลือกบทความในวารสาร (ผ่านการค้นหาแบบ Browse Volumes & Issues)

 1. Download PDF – ผู้ใช้สามารถโหลดบทความได้ในรูปแบบ PDF ไฟล์ เก็บไว้ในเครื่องได้
  Export Citation – สามารถเลือกรูปแบบ Citation ได้ 3 แบบดังรูป

  Share Article – สามารถแชร์บทความได้หลายรูปแบบ ดังรูป
 2. เข้าดูบทความในรูปแบบ HTML จะแสดงผลในกรอบที่ 3

Books

ตั้งแต่ปี 2005 – present

 1. Preview Book – แสดงภายในหนังสือประมาณ 10 หน้าแรก
 2. Book Metrics – แสดงจำนวน Citations/ Mentions/ Readers/ Downloads ของหนังสือ
 3. Share – การแชร์จะส่งผลให้ค่า Citations เพิ่มขึ้น
 4. Download Book – เป็นการ download หนังสือทั้งเล่ม สามารถเลือกรูปแบบได้ทั้ง PDF และ ePub
 5. เลือกดูเฉพาะ Chapter ของหนังสือ
 6. Download PDF – download ได้เฉพาะ Chapter ที่เลือกเป็นไฟล์ PDF
 7. View – เลือกดูเฉพาะ Chapter ในรูปแบบ HTML

 เมื่อคลิกที่หมายเลข 5 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป (แสดงเฉพาะ Chapter ที่เลือก)

 1. Download Chapter – ในรูปแบบไฟล์ PDF
 2. Chapter Metrics – แสดง Metrics ของ Chapter ที่เลือก
 3. Reference Tools – สามารถ Export Citation ของ Chapter ที่เลือกได้ 6 รูปแบบ

 

 

 

 

 


**คลิกชมวิธีการใช้งาน Springer Protocols >> http://km.li.mahidol.ac.th/springerprotocols/

 

 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019