การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature (Springer Protocols)


www.springerprotocols.com

Protocol คือ ขั้นตอนการทำการทดลอง
สำหรับ Protocols บนฐานข้อมูล Springer ได้มาจาก series ใน Methods in Molecular Biology ซึ่งมีทั้งหมด 6 series โดย Dr.John Walker

Format ของ Springer Protocol เป็นหนังสือ แต่ไม่ได้ผูกรวมกับในส่วนของ Book หากไม่ได้บอกรับ Protocol ก็จะไม่สามารถเข้าใช้ได้

 

 1. Mobile – รองรับการเข้าใช้ผ่าน Smart Phone, Tablet (ไม่ใช่ application แต่
  เป็นการเข้าผ่าน browser ที่ fit หน้าจอให้พอดีกับอุปกรณ์ที่ใช้

  แสดงรูปแบบการเข้าใช้งานผ่าน Smart Phone
 2. Upload a Protocol – สำหรับผู้ที่มีงานวิจัย แล้วอยากเก็บ Protocol ไว้ใช้ส่วนตัว และนอกจากนี้สามารถส่ง Protocols ที่ Upload ให้กับทางบริษัท Springer ทำการ review ได้ (ต้อง log in ก่อนการเข้าใช้)
 3.  Protocol Alert – แจ้งเตือนเมื่อมี Protocol ใหม่ โดยจะต้องทำการ log in ก่อน และสามารถคลิกเลือก Subject ที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนได้
 4. Video Protocols –  เป็นวิดีโอสาธิตการทดลองจาก www.jove.com

  www.jove.com
 5. Comments – ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นใน Protocols ได้
 6. Favorites – ผู้ใช้สามารถบันทึก Protocols ที่สนใจในส่วนของ My Protocols ได้ (ต้อง log in ก่อน)
 7. Browse by Subject – ค้นหา Protocols ตามสาขาวิชา ทั้งหมด 15 สาขาวิชา
 8. Source Title List – Export รายชื่อ Protocol เป็นไฟล์ Excel

  Source Title List
 9. New Protocols – แสดง Protocols ใหม่ล่าสุด
 10. Free Protocols – คล้าย open access แสดง protocols ที่สามารถเข้าใช้ได้ฟรี
 11. Popular Protocols – Protocols ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
 12. Tour – แนะนำการใช้งานฐานข้อมูล

:: การค้นหา Protocols ::

 1. Search Protocols – สามารถค้นหาได้ทั้งแบบ Basic Search และ Advanced Search
 2. Browse by Subject – สามารถค้นหาจากสาขาวิชาที่สนใจได้

เมื่อพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการปรากฏหน้าต่างดังรูป (ในที่นี้พิมพ์คำค้น Escherichia coli)

 1. Search Within These Results – เป็นการค้นหาภายในคำค้นที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ (Escherichia coli) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แคบลง และตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
 2. Browse by Subject – แสดงจำนวนคำที่ค้นหาที่มีอยู่ในสาขาวิชาที่ปรากฏ เป็นการ Refine result เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แคบลง และตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
 3. Browse by Year – ค้นหาเฉพาะปีที่ตีพิมพ์ที่ต้องการ
 4. Save Search Results – บันทึกผลการค้นหา เมื่อบันทึกแล้วผลการค้นหาจะไปอยู่ใน My Protocols ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อที่ต้องบันทึกได้ (ต้อง log in ก่อน)
 5. สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการเข้าถึง Protocols

เมื่อกดเข้ามายัง Protocols ที่สนใจ จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 1. Contents of this articles – สามารถเลือกส่วนที่สนใจใน Protocols ที่เลือกได้ โดยจะแสดงผลเป็น HTML ในดังรูป
 2. Download Full Text (ในรูปแบบ HTML) และ ไฟล์ PDF
 3. ที่มาและรายละเอียดของ Protocols
 4. Useful Tools – ผู้ใช้สามารถเข้าชม Book / Protocol ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันได้
  – Export Citaion
  – View This Article on SpringerLink – เชื่อมโยงไปยัง SpringerLink (ลักษณะการใช้งานเหมือนกับที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ http://km.li.mahidol.ac.th/springerlink/)

:: การเข้าใช้งาน Protocols บน SpringerLink ::

 • การใช้งานเหมือนกับ SpringerLink – eBook
 • สามารถ Cross Search กับ Content type อื่นๆ บนฐานได้

**คลิกชมวิธีการใช้งาน Springer Protocols >> http://km.li.mahidol.ac.th/springerlink


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019