สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020

สวัสดีค่ะ บทความนี้ผู้เขียนจะมาเล่าประสบการณ์บวกความประทับใจจากความสำเร็จของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาคะ

ศึกษาดูงานเรื่องบอร์ดเกม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงานบอร์ดเกม เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องบอร์ดเกม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีระบบการจัดการการให้บริการบอร์ดเกมที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนา การให้บริการ Board Game Café @ Mahidol Library สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมบอร์ดเกมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019