history

อเมริกา.. เมืองแห่งแหล่งเรียนรู้ และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

หากท่านกำลังมองหาประเทศเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงได้รับความรู้และและประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน แนะนำว่าประเทศมหาอำนาจอย่าง “สหรัฐอเมริกา” ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คุณน่าจะรับไว้พิจารณา โดยจากสถิติรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในโลก ปี 2560 พบว่า สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีผู้เดินทางไปท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ 1 ของโลก รองลงมาเป็นสเปน และฝรั่งเศสตามลำดับ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 หรือสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย (ข้อมูลจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 13 มกราคม 2562) 

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019