KKU Maker Green Festival

Pitching Contest at KKU

สวัสดีครับ วันนี้ผมและเพื่อน ๆ ได้แก่ พี่ญา (กัญญา) กุ้ง (โสมรัศมิ์) น้องเบส (ปรเมศวร์) และผม (กฤษฎา) จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในโครงการ KKU Maker Green Festival 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพี่ญาและกุ้ง รับหน้าที่ในการออกบูธผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อมาทำเป็นพวงมาลัยและดอกไม้ต่าง ๆ โดยใช้แนวความคิดแบบ Upcycling

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019