MUGuide

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2560

         โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา MU Guide ได้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังได้เห็นถึงการนำชมในสถานที่ระดับประเทศ อันจะสร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็น MU Guide ที่จะต้องต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่วิถีชุมชมอีกด้วย โดยจะเรียกกิจกรรมนี้สั้น ๆ ว่า ค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ           ในกิจกรรมค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล           ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญ ที่ผู้นำรัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นสถานที่ทำงาน […]

MU Guide Jakka @ Mahidol University, Salaya Campus

วันนี้ขอนำเสนอวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา คือการปั่นจักรยาน หรือ “จั๊กก้า” (เป็นที่รู้จักของชาวมหิดล) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะได้ความสนุกเพลิดเพลินกับสถานที่ต่าง ๆ ยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย วันนี้ขอนำเสนอการปั่นจั๊กก้าภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นระยะทาง 5.50 กิโลเมตร ใช้เวลาโดยประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ซึ่งมีสถานที่ที่เป็น Landmark ที่น่าสนใจดังนี้

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี

วันนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านชมโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จำนวน 21 คน นักศึกษา MU Guide รุ่น 1-5 จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019