Neuschwanstein Castle

เยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แห่งแคว้นบาวาเรีย

ครั้งนี้ มิ้นขอเล่าประสบการณ์การเดินทางไปเปิดโลกทัศน์หรือทัศนศึกษาที่ประเทศเยอรมนีโดยเดินทางแบบ Schengen Visa พักอาศัยกับคุณป้าและคุณลุง มิ้นได้มีโอกาสไปสถานที่ในฝัน ถือได้ว่าเป็นสถานที่มีความสวยงามมาก และถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ แห่งยุโรป อ้างอิงจาก: วาไรตี้ท่องเที่ยว MGR Online นั่นก็คือ “ปราสาทนอยชวานชไตน์” Neuschwanstein Castle เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-1886 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต โครงสร้างของปราสาทคล้ายปราสาทป้องกันข้าศึกในยุคกลาง

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019