New Library’s roles in open education era

ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่องบทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New Library’s roles in open education era) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการสารสนเทศทุกคนควรหาโอกาสเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ประโยชน์ทางตรงที่จะได้รับก็คือ ท่านจะได้รับความรู้ชั้นเลิศ จากกูรูชั้นนำในวงการสารสนเทศ ที่หาโอกาสฟังได้ไม่ง่ายนัก กูรูเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนเก่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และเป็นผู้ปิดทองหลังพระ  ถึงจะไม่โด่งดังมากมายในสังคมหรือหน้าหนังสือพิมพ์ แต่กูรูเหล่านี้ ท่านเป็นคนดังในสาขาวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ เรื่องราวที่ท่านกูรูนำมาเล่าหรือบอกกล่าวให้เราฟัง ทุกเรื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคร่ำหวอดในวงการ ทั้งเนื้อหา สาระ ความรู้ที่เข้มข้น ประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งลึกและกว้าง

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019