Vietnam National University

14th AUNILO 2018 “Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support” (ตอนที่ 1 : เที่ยวเวียดนามก็ดีนะ)

3 วันในเวียดนาม การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากการเป็นสองสาวตัวแทนหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support ในการประชุม 14th AUNILO 2018 – Digital Scholarship วันที่ 5 ก.ค.2561 ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่นัดกันไปทำ Passport ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม ดาวช่วยจัดการเรื่องเอกสารเบิกจ่ายเงิน จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก เหน่งเป็นธุระในการแลกเปลี่ยนเงิน หาโปรแกรมเที่ยวเดินชมเมือง 5 ชั่วโมง ระหว่างรอเดินทางไปเมือง Can Tho พร้อมเดินทางไปกับเราหรือยังคะ วันแรก นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมืองตีห้าครึ่ง เราบินไฟล์เช้า 7.30 น. ค่ะ ตอนเช็คอิน ดาวผ่านฉลุย แต่ของเหน่งมีปัญหาสแกนเพื่อยืนยันตัวตน ครั้งแรกไม่ผ่าน ต้องเข้าห้องสแกนครั้งที่ 2 น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวจริงพี่สวยกว่า Passport…โอเคค่ะ […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019