เกร็ดความรู้จากการไปร่วมงาน TK Forum 2020


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสไปร่วมงาน TK Forum 2020 ซึ่งเป็นงานประจำปีของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) หรือชื่อเดิมคือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิทซอย 31 หัวข้อที่จัดขึ้นในปีนี้ คือ Finland Library and Education in the Age of Disruption

วิทยากรจากประเทศฟินแลนด์ ที่มาบรรยาย ได้แก่ คุณแอนนา คอร์ปิ (Anna Korpi) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถานทูตฟินแลนด์ประจำสิงคโปร์ มาเล่าถึงนโยบายด้านการศึกษาและบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ และคุณยาน่า เตือร์นิ (Jaana Tyrni)  ผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนเมืองเอสโป (Espoo City Library) มาเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจนทำให้ห้องสมุดได้รับรางวัล Library of the Year 2019 จากเทศกาลหนังสือกรุงลอนดอน และในปีเดียวกัน หอสมุดกลางแห่งเมืองเฮลซิงกิ ที่มีชื่อว่า โอดิ (Oodi Helsinki Central Library) ห้องสมุดประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศฟินแลนด์ จากการเป็นเมืองขึ้นของรัสเซีย ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปี 2019  จากสหพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) อีกด้วย

เอกสารประกอบทั้งหมดในงาน สามารถ Download ได้ที่ http://tkforum.tkpark.or.th/download/

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นและมืดสลัว เคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรป แก้ไขความยากจนโดยการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ด้วยการศึกษา กลายมาเป็นประเทศที่การศึกษาดีและประชาชนมีความสุขที่สุดในโลก แถมยังมีประธานาธิบดีเป็นคนรุ่นใหม่ อายุน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย ประชากรมีเพียงแค่ 5.5 ล้านคน แต่สถิติการยืมหนังสือปีละ 85 กว่าล้านเล่ม กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมลงทุนพัฒนาห้องสมุดประชาชนโดยใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถึงปีละ 320 ล้านยูโร จำนวนห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศมี 720 แห่ง มีรถเคลื่อนที่ Mobile  Library (Book Bus) อีก 135 คัน วิ่งไปตามเมืองต่าง ๆ 295 แห่งทั่วประเทศ  ข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีหนังสือเด็กมากถึง 32% ของหนังสือทั้งหมด และถูกยืมมากถึง 46%  ของหนังสือทั้งหมดที่ได้รับการยืม

มีประโยคสำคัญที่แสดงถึงบทบาทของห้องสมุดฟินแลนด์ คือ “Library is part of the Finnish ideal of sivistys and democracy.” ซึ่งคำว่า ซีวิสตุส (sivistys) เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง เกินกว่าจะแปลด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพียงคำเดียว อาจมีความหมายว่า Respecting Learning, Thinking, Knowing, Education, Culture, Compassion, Open-mindedness นั่นคือ ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและอุดมคติของชาวฟินแลนด์ในเรื่องของประชาธิปไตย ห้องสมุดจะเปิดให้บริการฟรีสำหรับทุกคน เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันและต่อเนื่องตลอดชีวิต ห้องสมุดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Reliable Information) และเป็นผู้ปกป้องการพูดและแสดงออกอย่างเสรี (Freedom of Expression and Speech) สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญของประเทศฟินแลนด์

สำหรับเหตุผลว่าทำไม ห้องสมุดประชาชนแห่งเมืองเอสโป (Espoo City Library) จึงได้รับรางวัลห้องสมุดแห่งปี Library of the Year 2019 สามารถรับชมจากวิดีโอคลิปนี้ได้ค่ะ

TK Park มีหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แจกฟรีภายในงานด้วยคนละ 1 เล่ม (มีรายชื่อหนังสือตามเว็บไซต์ https://www.tkpark.or.th/eng/library_book/academic) ได้เลือกหยิบเล่มที่สนใจมากที่สุด คือ “อ่านเขา อ่านเรา” : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ เพื่อนำกลับมามอบให้หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไปค่ะ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019