Upcycling UHT to be Artificial Garland


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีแนวคิดจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดมีบริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ มีการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ประกอบกับภารกิจหนึ่งของห้องสมุดในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเป็นการบูรณาการแนวคิดดังกล่าว จึงได้ศึกษาข้อมูล ทดสอบแยกชั้นกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาใส่ไอเดียสร้างสรรค์ แล้วดีไซน์ออกมาเป็นมาลัยและดอกไม้ประดิษฐ์ โดยเน้นใช้วัสดุหลักคือส่วนต่าง ๆ ของกล่องเครื่องดื่มยูเอชที และหลอดที่ใช้แล้ว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเฉพาะประเภทที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  และเหลือเป็นขยะให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งผลงานอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม KKU Maker Green Festival 2020 วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อ Upcycling UHT to be Artificial Garland

จุดเด่นของผลงาน ได้ใช้แนวคิดการ Upcycle คือการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุวัสดุให้เป็นขยะช้าลง ชะลอการเกิดขยะ เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้  และเป็นการยกระดับงานประดิษฐ์ไทยที่ทรงคุณค่า

ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม KKU Maker Green Festival 2020

 

 

 

ขั้นตอนในการประดิษฐ์เพื่อใช้ประกอบการจัดแสดงผลงานใน KKU Maker Green Festival 2020 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

การเตรียมกระดาษจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที

          การนำกล่องยูเอชทีมาลอกเป็นชั้นต่าง ๆ เลือกกล่องยูเอชทีที่ลอกได้ง่าย เป็นแผ่นใหญ่ เนื้อกระดาษสีสวย ไม่เข้มเกินไป สามารถนำมาใช้ได้ทุกชั้น ไม่ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย ซึ่งทำให้เพิ่มเป็นขยะ และการประดิษฐ์ผลงานแต่ละชิ้นควรใช้กระดาษจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชทียี่ห้อเดียวกัน เพราะคุณภาพของกระดาษจะได้เหมือนกันทั้งชิ้นงาน

          แกะส่วนบนของกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ตัดขอบบนของกล่องออก ล้างน้ำให้สะอาด ตัดตามรอยต่อของกล่องลงมาถึงก้นกล่อง ตัดก้น และขอบรอยต่อของกล่องออก  

               

แช่น้ำไว้สักพัก ชั้นกระดาษที่ริมขอบกล่องจะลอกออก

 

ค่อยๆ ลอกออกทีละชั้น

 

จะได้ชั้นต่าง ๆ ของกล่องเครื่องดื่มยูเอชที จำนวน 3 ชั้น

     

1. ชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก

 

2. ชั้นกระดาษสีน้ำตาล

 

3. ชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์

  

และหลอดพลาสติกที่ติดมากับกล่องเครื่องดื่มยูเอชที

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

การจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Maker Green) ในชื่อ Upcycling UHT to be Artificial Garland ครั้งนี้ ได้นำการประดิษฐ์ดอกจำปาจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีไปสาธิต เพราะเป็นงานที่มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับสาธิตให้ผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐาน หรือเคยจับงานทางด้านนี้ ได้เข้าใจง่าย โดยมีอุปกรณ์ และขั้นตอนการประดิษฐ์ดังนี้

ดอกจำปา

อุปกรณ์

1. อุปกรณ์หลักคือชั้นกระดาษสีน้ำตาลของเครื่องดื่มยูเอชที

2. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อใช้ตกแต่งชิ้นงาน

     2.1 สีชอล์คน้ำมัน (oil pastels) เป็นสีสำหรับงานศิลปะ

 

     2.2 กาว PVA ชนิดใช้กับกระดาษ ไม่ใช้กาวหลอมร้อน ที่ใช้ความร้อนจากปืนกาว

     2.3 ผ้าพันก้านดอก (ผ้าเคลือบกาว)

     2.4 วัสดุตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ลวด ดอกมะลิทิชชู่

  

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกจำปา

1. นำลวดจุ่มกาวเสียบที่ก้านดอกมะลิทิชชู่ รอให้กาวแห้ง ถ้าต้องการนำดอกจำปาไปร้อยมาลัย ไม่ต้องทากาวตอนเสียบก้านลวดที่ก้านมะลิ เมื่อทำดอกจำปาเสร็จแล้ว สามารถดึงลวดออก แล้วนำไปร้อยมาลัยได้

2. ตัดกลีบดอกจำปา/กลีบเลี้ยง/ใบ ตามแพทเทิร์น ระบายสีให้สวยงาม

       

3. ดัดกลีบดอกและกลีบเลี้ยง

 

       

4. ทากาวที่ใบ วางลวดตรงกลางใบ นำใบอีกชิ้นมาประกบ รอให้แห้ง

 

   

 

 

5. ทากาวที่โคนกลีบดอก และกลีบเลี้ยง

     

6. ชั้นที่ 1 นำกลีบดอกมาประกบที่โคนดอกมะลิทิชชู่  3 กลีบ ให้โคนกลีบเสมอกัน 

         

7. ชั้นที่ 2 ประกบกลีบดอกจำปาให้อยู่ระหว่างกลีบดอกชั้นแรก จำนวน 3 กลีบ

   

8. ชั้นที่ 3 ประกอบกลีบเลี้ยง อาจใช้ 3 กลีบ หรือ 5 กลีบ แล้วแต่ความชอบ ทุกชั้นวางประกบให้โคนกลีบเสมอกัน รอให้กาวแห้ง

     

9. พันด้วยผ้าพันก้านจากโคน ทั้งดอก และใบ ประดับตกแต่งเข้าช่อตามความชอบ

 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

ดอกบัวประดิษฐ์

ขั้นตอนในการประดิษฐ์ ดอกบัวประดิษฐ์จากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที

ดอกบัวประดิษฐ์ใช้จัดแจกัน จัดสถานที่ สำหรับถือถ่ายรูปชุดไทย ในเทศกาลต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. เกสร ใช้ฟองน้ำที่ไม่ใช้แล้วนำมาตัดในรูปกรวยขนาดต้องไม่สูงกว่ากลีบดอกที่ประกอบ ใช้ผ้าและเกสรมาประกบด้วยกาว นำลวดมาเจาะทำเป็นก้าน รอให้แห้ง  หรือจะใช้เกสรดอกไม้ประดิษฐ์สำเร็จมาประกบกับลวดให้ได้ขนาดตามต้องการแทนก็ได้

 

     

   

  

 

2. กลีบดอกบัว 

          วิธีทำกลีบดอกบัวใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาลมาแปะวางเป็นตัวกลีบดอก และชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก พับประกบเป็นขอบของกลีบ

ขั้นตอนการประดิษฐ์กลีบดอกบัว

1. สร้างแพทเทิร์นด้วยกระดาษแข็งที่ไม่ใช้แล้ว กลีบละ 2 ชิ้น วางลวดตรงกลาง ทากาวประกบ จำนวนชิ้น และขนาด ตามต้องการ

  

2. ตัดชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก หรือใช้ชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์ ก็ได้ ขนาด 2 x 6 ซม. พับแบบกลีบกุหลาบ ทากาวนำมาประกอบที่ริมขอบกลีบที่เตรียมไว้ (ข้อ 1)

 

 

 

     

 

3. ตัดชั้นกระดาษสีน้ำตาล สำหรับเป็นตัวกลีบดอก ระบายสี และนำมาพับประกอบเข้าหากันตรงกลาง ทากาวที่โคนกลีบวางแปะไล่ให้เต็มช่อง เป็นระเบียบ สวยงาม

 

    

 

          ทำจนครบจำนวนกลีบที่ต้องการ ส่วนมาก ใช้ชั้นละ 5 กลีบ ดอกตูม วางกลีบดอกชั้นเดียว ดอกแย้ม 2 ชั้น ดอกบาน 3 ชั้น หรืออาจจะมีกลีบเลี้ยงชั้นนอกอีกก็ได้ นำมาประกอบกับเกสรที่เตรียมไว้ด้วยผ้าเคลือบกาว จัดตกแต่งให้สวยงาม

         

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

ดอกรวงผึ้ง 

          ต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  มีดอกสีเหลือง และออกดอกในช่วงเดือนพระราชสมภพ

          ยังไม่เคยเห็นดอกรวงผึ้งดอกจริงสักครั้ง ลองค้นข้อมูลจาก Google พบบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่องรวงผึ้ง… พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดย กนกพร อะทะวงษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ลักษณะของดอกรวงผึ้งอย่างละเอียด สรุปได้ว่า รวงผึ้งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบขนาด 4-12 x 3.5-5 ซม. ออกระนาบเดียวกัน รูปมนรี ขอบใบเรียบ ใบแก่ค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม และเป็นมันด้านบน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ขนสีน้ำตาลครีม รูปคล้ายดาว หลุดออกง่าย เส้นใบหลักออกจากฐานใบ 3 เส้น ก้านใบ 0.2-0.9 ซม. มีขนละเอียด ดอกสีเหลืองสด ขนาด 1.3-1.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ ไม่แตกแขนง ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม 5 กลีบ เชื่อมกันใกล้ฐานเป็นรูปถ้วย อาจจะมีขนสีส้มอมน้ำตาลด้านนอก ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้จำนวนมาก เกสรตัวเมียปลายแยก 5 พู รังไข่กลม มีขนหนาแน่น ผลกลม มีขน และชั้นกลีบเลี้ยงขยายตามผลรองรับ ขนาด 0.5-1 ซม. ผลแห้งไม่แตก

ประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งด้วยกระดาษจากกล่องนม โดยใช้จินตนาการจากข้อมูล และรูปประกอบจากสื่อต่าง ๆ เก็บรายละเอียดให้ใกล้เคียงมากที่สุด

ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกรวงผึ้งด้วยกระดาษจากกล่องนม

1. กลีบดอกและใบใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาล ตัดตามแพทเทิร์น์

   

 ระบายสีเหลืองที่กลีบดอก พับกึ่งกลางกลีบทุกกลีบ เจาะรูที่กึ่งกลาง

     

2. ส่วนใบ ใช้ 2 ชิ้น ทากาวนำลวดวางกึ่งกลาง ประกบกัน ทิ้งไว้ให้แห้ง

   

ระบายสีเขียว ด้านเดียว  พันก้านใบด้วยฟลอร่าเทปหรือผ้าเคลือบกาว

      ฃ 

3. เกสร ใช้ดอกมะลิทิชชู่ตัดก้านออก นำลวดจุ่มกาว เสียบที่โคนดอก นำเกสรสำเร็จขนาดใหญ่ จำนวน 1 เส้น ทากาวติดตรงกลางดอก นำเกสรสำเร็จขนาดเล็กตัดครึ่ง ประกบที่โคนดอกมะลิโดยรอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง

 

 

 

        

 

  

4. นำเกสรที่แห้งแล้วเสียบที่กึ่งกลางกลีบดอกที่เจาะรูไว้ ทากาว ประกบให้เป็นรูปดอกสวยงาม พันก้านด้วยฟลอร่าเทป หรือผ้าเคลือบกาว

 

 

   

          เมื่อกาวแห้งแล้ว นำมาจัดช่อ นำใบ ดอกแซมจากหลอดมาตกแต่งทำเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ หรือนำไปตกแต่งตะกร้า หรือประดับสถานที่

    

                    ✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

ดอกแก้ว

การประดิษฐ์ดอกแก้ว

1. ตัดกลีบดอกแก้วตามแพทเทิร์น ใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาล เมื่อตัดได้จำนวนตามที่ต้องการแล้ว นำมาระบายสีขาว 2 ด้าน

2. ส่วนของเกสร และก้านดอก ให้งอปลายลวด แล้วพันผ้าเคลือบกาวพันเกสรกับลวด แล้วพันก้านลวดลงมา

3. ทากาวที่โคนกลีบดอกแก้วเล็กน้อยนำมาประกอบที่เกสรที่เตรียมไว้ จำนวน 5 กลีบ วางกลีบให้ต่อกัน และวางโคนกลีบให้เสมอกัน

4. พันโคนดอกด้วยผ้าเคลือบกาวสีเขียวลงมาถึงเส้นลวด

การประดิษฐ์ใบแก้ว

1. ตัดกลีบใบแก้วตามแพทเทิร์น ใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาล หรือชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์ ก็ได้ เมื่อตัดได้จำนวนตามที่ต้องการแล้ว นำมาระบายสีเขียว 1 ด้าน

2. นำลวดวางกลางใบ ทากาวแล้วนำใบอีกชิ้นมาวางทับ ประกบกันให้พอดี ใช้ผ้าเคลือบกาวพันก้านใบ

3. นำใบแก้วมาประกอบกัน ใบแก้ว 1 กิ่งจะมีจำนวน 5 ชิ้น พันด้วยผ้าเคลือบกาว

4. นำมาประกอบช่อ หรือทำเป็นกิ่งดอกแก้ว จัดเป็นช่อกระแต โดยนำตัวกระแตมาผูกติด จะได้ช่อกระแตเกาะกิ่งแก้ว

 

   

 

 

 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

นอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้อื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยใช้แพทเทิร์นของดอกไม้ชนิดนั้น ๆ

  

หรือส่วนประดับ เช่น โบว์สำหรับตกแต่ง

 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿
ถาดสำหรับวางมาลัย 

ขั้นตอนการประดิษฐ์ถาดสำหรับวางมาลัย 

ใช้ชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก ตัดขนาด 4 x 6 ซม.  นำมาพับแบบกลีบเล็บครุฑ ใช้กาวทาในช่วงประกบ สำหรับทำขอบของถาด

การพับกลีบแบบเล็บครุฑ

 

 

 

 

 

 

 

ตัวถาด ใช้กระดาษกล่องที่ไม่ใช้แล้ว นำมาตัดวัดขนาดตามต้องการ หุ้มด้วยชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์

     

     

เมื่อได้ตัวถาดแล้วนำกลีบเล็บครุฑที่พับเตรียมไว้มาทากาวติดรอบๆ ขอบ เรียงให้ได้ระดับเดียวกัน ตกแต่งปิดส่วนรอยต่อให้สวยงาม

 

ระบายสี ตกแต่งตามความชอบ

 

 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

นอกจากการจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Maker Green) ในชื่อ Upcycling UHT to be Artificial Garland ดังขั้นตอนวิธีทำงานประดิษฐ์ชิ้นต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ (International Pitching Stage) ในชื่อ Upcycling UHT to be Artificial Garland  ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันอีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์มาลัยมีดังนี้คือ

มาลัยดอกไม้ประดิษฐ์

การแยกชั้นของกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ได้ส่วนประกอบเพื่อผลิตเป็นชิ้นงาน ดังนี้

1. ชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก นำมาม้วนสำหรับทำก้านต่อดอกที่พวงอุบะ

2. ชั้นกระดาษสีน้ำตาล นำมาทำกลีบของดอกไม้ คือดอกข่าตูม ดอกกระดิ่ง กลีบเลี้ยงของดอก และดอกไม้เล็ก ๆ ไล่ระดับ สำหรับร้อยเป็นพวงอุบะ

3. ตัวพวงมาลัย ใช้ส่วนของชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์ นำมาทำกลีบร้อยมาลัย

4. หลอดนมที่ใช้แล้ว นำมาประดิษฐ์เป็นดอกแซมเล็ก ๆ เพื่อทำให้ชิ้นงานมีความอ่อนหวาน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบอื่น ๆ  เพื่อใช้ตกแต่งชิ้นงาน

1. สีชอล์คน้ำมัน (oil pastels) เป็นสีสำหรับงานศิลปะ

2. กาว PVA ชนิดใช้กับกระดาษ ไม่ใช้กาวหลอมร้อน ที่ใช้ความร้อนจากปืนกาว

3. ผ้าพันก้านดอก

4. วัสดุตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ลวด เกสร ฯลฯ

         เมื่อได้ส่วนประกอบเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานจากกล่องเครื่องดื่มแล้ว จะนำส่วนประกอบชั้นต่าง ๆ เหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยและดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตัวพวงมาลัย ประดิษฐ์เป็นมาลัยกลม 8 หลักไม่มีลวดลาย ใช้ชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์ มาตัดกลีบร้อยมาลัยแบบกลีบกล้วยไม้ (ขนาดกลีบ 1×3 ซม.) โดยตัดตามแพทเทิรน์จนได้จำนวนที่ต้องการ นำมาร้อยโดยพับทบครึ่งให้ด้านอะลูมิเนียม ฟอยล์ อยู่ด้านใน เพราะเป็นส่วนที่ลื่น อาจเป็นอุปสรรคในการร้อย ค่อยๆ ร้อยลงเข็มแต่ละกลีบต้องทากาวเล็กน้อยที่โคนกลีบ (ไม่ให้โดนเข็ม) ทุก ๆ ประมาณ 3 นิ้ว จะรูดออกจากเข็ม เพื่อง่ายต่อการรูด ให้ใช้ปิโตรเลี่ยมเจลทาเข็มเป็นระยะเวลาร้อย ก่อนรูดให้เหลือชั้นไว้บนเข็มสัก 1-2 ชั้น เพื่อเป็นหลักในการร้อยต่อไป ร้อยจนได้ความยาว 14 นิ้ว นำมามัดให้เป็นวง จะได้ตัวพวงกว้างประมาณ 6 นิ้ว

 

 

 

 

 


 

 

 

2. ส่วนของช่อเอื้อง หรือช่อดอกไม้ประดิษฐ์

          2.1 ตัดกลีบของดอกไม้ คือดอกข่าตูม (กลีบหยดน้ำ) ดอกกระดิ่ง (กลีบกล้วยไม้) และกลีบเลี้ยง (กลีบกล้วยไม้ขนาดเล็ก) ใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาล  เมื่อตัดได้จำนวนตามที่ต้องการแล้ว นำมาระบายสีตามต้องการ กลีบดอกระบายสี 2 ด้าน ส่วนกลีบเลี้ยงระบายแค่ด้านเดียว   

            

          2.2 ส่วนของเกสร และก้านดอก ให้งอปลายลวด แล้วม้วนผ้าเคลือบกาวพันเกสรกับลวด แล้วพันก้านลวดลงมา หรือใช้ดอกแซมที่ทำจากหลอดนม (ข้อ 3.) แทนได้

       

3. ดอกแซมจากหลอดนม ล้างหลอดนมให้สะอาด นำมาตัดเป็นท่อน ๆ ละ 1.5 ซม. ค่อยตัดซอยแต่ละท่อน งอปลายลวดมาเกี่ยวกับท่อนของหลอด พันด้วยผ้าเคลือบกาว

 

 

 

 

 

 

   

การประดิษฐ์ช่อเอื้อง

         ช่อเอื้องประกอบด้วย ดอกข่าตูม ดอกกระดิ่ง ดอกแซมจากหลอด

 

 1. ดอกข่าตูม พันผ้ากาวกับตะเกียบเพื่อใช้เป็นฐานของกลีบดอก จับกระพุ้งกลีบทากาวที่โคนกลีบ นำมาประกบที่ฐาน ชั้นละ 3 กลีบ จำนวน 3 ชั้น แต่ละชั้นให้วางระหว่างกลีบของชั้นก่อน เมื่อครบ 3 ชั้น ไล่ระดับลงมา นำกลีบเลี้ยงมาวางประกอบให้โคนกลีบเสมอกันกับชั้นสุดท้ายของดอก

     

 

 

 

     

2. ดอกกระดิ่ง ทากาวที่โคนกลีบเล็กน้อยนำมาประกอบที่เกสรที่เตรียมไว้ ประกอบไล่ระดับให้แต่ละดอกบานขึ้นโดยเพิ่มชั้นตามต้องการ แต่ละชั้นโคนกลีบต้องเสมอกัน

                    2.1 ดอกเล็กสุด วางประกอบชั้นละ 3 กลีบ จำนวน 1 ชั้น ชั้นที่ 2 ให้วางประกอบด้วยกลีบเลี้ยง จำนวน 3 กลีบ ทุกชั้นโคนกลีบต้องเสมอกัน

                    2.2 ดอกแย้ม วางประกอบชั้นละ 3 กลีบ จำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 ให้วางประกอบระหว่างกลีบของชั้นแรก ชั้นที่ 3 วางประกอบด้วยกลีบเลี้ยง จำนวน 4-5 กลีบ ทุกชั้นโคนกลีบต้องเสมอกัน

                    2.3 ดอกบาน วางประกอบชั้นละ 3 กลีบ จำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 ให้วางประกอบระหว่างกลีบของชั้นแรก ชั้นที่ 3 วางประกอบจำนวน 6 กลีบ พยายามวางระหว่างกลีบของชั้นที่ 2  ชั้นที่ 4 ให้วางประกอบด้วยกลีบเลี้ยง จำนวน 5-6 กลีบ ทุกชั้นโคนกลีบต้องเสมอกัน

 

 

   

 

เมื่อได้จำนวนดอกตามต้องการแล้ว นำมาเข้าช่อ วางดอกสับหว่างกัน และดอกแซม พันด้วยผ้าเคลือบกาว หรือฟลอร่าเทป จะได้ช่อเอื้องพร้อมสำหรับติดพวงมาลัย

   

3. อุบะ ประกอบด้วย ก้านดอก กลีบดอก และดอกไม้เล็ก ๆ ไล่ระดับขนาด

          3.1 ดอกไม้เล็ก ๆ ใช้ชั้นกระดาษสีน้ำตาลมาตัดตามความสูงของกล่อง กว้าง 2.5 ซม. พับครั้งตามยาว ระบายสีช่วงรอยพับด้านเดียว ตัดซอยเล็กๆ เสร็จแล้วตัดครึ่งตามรอยพับจะได้ชิ้นงาน 2 ชิ้น ทากาวด้านหลัง ค่อย ๆ ม้วน โดยวางด้านสีออก ดอกเล็ก ดอกใหญ่ ตามต้องการ

 

   

   

   

   

     

          3.2 ก้านดอก ใช้ชั้นกระดาษส่วนแสดงบรรจุภัณฑ์ภายนอก ตัดขนาด 1 x 1.5 ซม. ทากาวด้านแสดงบรรจุภัณฑ์ ใช้ไม้จิ้มฟันค่อย ๆ ดันม้วนให้เล็กที่สุด ทำจนได้จำนวนตามต้องการ

   

   

   

 

          3.3 กลีบดอก ใช้ชั้นอะลูมิเนียม ฟอยล์ โดยใช้ที่เจาะกระดาษรูปดอกไม้

 

          เมื่อได้จำนวนตามต้องการแล้วนำมาร้อยลงด้าย ไล่ระดับจากขนาดเล็กขึ้นไปขนาดใหญ่ โดยคั่นด้วยก้านดอก และกลีบดอก ความยาวในชั้นที่ยาวสุดต้องมีสัดส่วนเท่ากับความกว้างของตัวพวง เพื่อขนาดมาลัยที่เหมาะสม

 

   

  

จับอุบะแต่ละเส้นให้ดอกสุดท้ายเท่ากัน มัดรวมเป็นพวงไว้

   

เมื่อได้ส่วนประกอบทั้งหมดแล้ว นำช่อเอื้องมามัดติดกับตัวพวง จัดวางตามความชอบ 

 

มัดพวงอุบะกับตัวพวง จะได้พวงมาลัยจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่สวยงาม

 

     

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

นอกจากผลงานที่สร้างสรรค์จากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ที่เข้าร่วมกิจกรรม KKU Maker Green Festival 2020 วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์จากกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่บันทึกไว้ใน Mahidol Library KM Blog อีกหลายชิ้น คือ

จินตนาการจากกล่องนม

 

♥Friends of the Library ö มาประดิษฐ์ดอกบัว∗ดอกทิวลิปจากกล่องนมกันเถอะ♥

ดอกไม้จากหลอดพลาสติก

ดอกไม้จากหลอดพลาสติก

ดอกไม้จากเศษพลาสติก

ดอกไม้จากเศษพลาสติก

           วัตถุประสงค์ในการคิดสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยโลก ช่วยลดปริมาณขยะที่เป็นปัญหา ช่วยลดค่าใช้จ่าย  การใช้ของที่มีอยู่มาประดิษฐ์  ด้วยฝีมือตนเองเพื่อส่งต่อให้ผู้รับ แสดงถึงคุณค่าทางจิตใจของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

✿•*´¨`*•.¸¸.•* ื ื ื*•.¸¸.•*´¨`*•✿

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ทีม Upcycling UHT to be Artificial Garland – หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวโสมรัศมิ์  พิบูลย์มณี     
นายกฤษฎา  แก้วผุดผ่อง       
นายปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์       

ขอบคุณข้อมูลจาก

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน รวงผึ้ง… พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 / กนกพร อะทะวงษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019